Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để sử dụng Lync Web App, bạn sẽ cần một hệ điều hành và trình duyệt được hỗ trợ. Để biết chi tiết về các hệ điều hành và trình duyệt khác nhau được hỗ trợ, cùng với bất kỳ giới hạn nào, hãy xem bài viết TechNet Lync Web App Nền tảng được Hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×