Cập nhật gần nhất: 23/09/2022

SỰ CỐ

Bài viết này thảo luận về các sự cố sau khi bạn bật Cải tiến Lịch Dùng chung như được nêu chi tiết tại đây: Các bản cập nhật chia sẻ lịch Outlook.

Sau khi người dùng chọn nhiều lịch trong ngăn Lịch, họ có thể nhận thấy khoảng thời gian/cuộc họp không chính xác được chọn khi họ bấm vào một cuộc họp trong khi xem nhiều Lịch.  Lịch mà người dùng có Truy nhập Đầy đủ (không được tự động ánh xạ) có thể hiển thị không chính xác. 

Các nguyên nhân tiềm năng bao gồm:

DPI màn hình thấp hoặc Outlook không được phóng đại và cửa sổ có kích cỡ tương đối nhỏ.

Lịch đã được thêm hoặc chọn trong ngăn Lịch.

Cả giờ không làm việc và giờ làm việc đều được hiển thị trong cùng một dạng xem.

CÁCH GIẢI QUYẾT

Để khắc phục sự cố này, hãy khởi động lại Outlook hoặc cuộn lên và xuống trong ngăn Lịch để sửa hiển thị.

Việc bật quyền Có thể xem tiêu đề và vị trí có thể tạo ra các sự cố về đồng bộ cho lịch dùng chung trong Outlook. Bạn có thể tìm thấy một hoặc nhiều thư trong thư mục Sự cố Đồng bộ có chứa mô tả lỗi giống như sau:

17:08:57 Error synchronizing folder
17:08:57 [80070005-508-80070005-560]
17:08:57 You do not have sufficient permission to perform this operation on this object. See the folder contact or your system administrator.

ĐÃ KHẮC PHỤC

Sửa bản dựng: Sự cố này đã được khắc phục trong dịch vụ và được xác minh trên các bản dựng dịch vụ bắt đầu từ 15.20.5588.10

WORKAROUND:

Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Loại bỏ (các) lịch bị ảnh hưởng khỏi Outlook trên máy tính.

  2. Bật "Bật cải tiến lịch dùng chung" trong Thuộc tính Lịch. Để biết thông tin về cách bật thiết đặt này, hãy xem Cập nhật chia sẻ lịch Outlook.

  3. Khởi động lại Outlook trên máy tính.

  4. Thêm lại (các) lịch đã loại bỏ.

Khi một đại diện gửi một cập nhật trên một cuộc họp yêu cầu thay đổi phần đính kèm, người nhận có thể không nhận được một số hoặc tất cả các thay đổi phần đính kèm. 

Trong thư mục Sự cố Đồng bộ của người đại diện, bạn sẽ thấy lỗi đồng bộ. Ví dụ:

17:23:26 Synchronizer Version 16.0.15313
17:23:26 Synchronizing Mailbox 'Delegate User'
17:23:26 Synchronizing local changes in folder 'Manager User'
17:23:27 Uploading to server 'https://outlook.office365.com/mapi/emsmdb/?xxxxxxxx-xx'
17:23:30 Error synchronizing folder
17:23:30                                 [0-320]

GIẢI PHÁP THAY THẾ:

Tắt các cải tiến đối với Lịch dùng chung

ĐÃ KHẮC PHỤC

Bản dựng Sửa lỗi: 15.20.5242.000 (EXO)

GIẢI PHÁP THAY THẾ:

Sự cố này có thể được tạm thời giải quyết bằng cách tắt tính năng Bật Cải tiến Lịch Dùng chung. Sau khi tắt tính năng này, bạn sẽ cần đóng và khởi động lại Outlook. Nếu bạn tiếp tục thấy sự cố, bạn có thể cần loại bỏ/thêm lại lịch. Để xác nhận rằng tính năng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, hãy xem Thuộc tính Lịch. Trên tab Chung , Loại phải là Thư mục chứa các mục Lịch (MAPI). Nếu bạn thấy Thư mục chứa các mục Lịch (REST)hãy đảm bảo bỏ chọn hộp kiểm Bật Cải thiện Lịch Dùng chung, rồi loại bỏ/thêm lại Lịch. 

ĐÃ KHẮC PHỤC

Bản dựng Sửa lỗi: 16.0.15230.10000

GIẢI PHÁP THAY THẾ:

Sự cố này có thể được tạm thời giải quyết bằng cách tắt tính năng Bật Cải tiến Lịch Dùng chung. Sau khi tắt tính năng này, bạn sẽ cần đóng và khởi động lại Outlook. Nếu bạn tiếp tục thấy sự cố, bạn có thể cần loại bỏ/thêm lại lịch. Để xác nhận rằng tính năng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, hãy xem Thuộc tính Lịch. Trên tab Chung , Loại phải là Thư mục chứa các mục Lịch (MAPI). Nếu bạn thấy Thư mục chứa các mục Lịch (REST)hãy đảm bảo bỏ chọn hộp kiểm Bật Cải thiện Lịch Dùng chung, rồi loại bỏ/thêm lại Lịch. 

ĐÃ KHẮC PHỤC

Bản dựng Sửa lỗi: 15.20.5348.000 (EXO)

GIẢI PHÁP THAY THẾ:

Sự cố này có thể được tạm thời giải quyết bằng cách tắt tính năng Bật Cải tiến Lịch Dùng chung. Sau khi tắt tính năng này, bạn sẽ cần đóng và khởi động lại Outlook. Nếu bạn tiếp tục thấy sự cố, bạn có thể cần loại bỏ/thêm lại lịch. Để xác nhận rằng tính năng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, hãy xem Thuộc tính Lịch. Trên tab Chung , Loại phải là Thư mục chứa các mục Lịch (MAPI). Nếu bạn thấy Thư mục chứa các mục Lịch (REST)hãy đảm bảo bỏ chọn hộp kiểm Bật Cải thiện Lịch Dùng chung, rồi loại bỏ/thêm lại Lịch. 

TRẠNG THÁI: ĐANG ĐIỀU TRA 

Nhóm Outlook hiện đang điều tra các sự cố này và sẽ cập nhật bài viết này khi có thêm thông tin. 

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Tìm hiểu cách thức

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Cập nhật chia sẻ lịch Outlook

Chia sẻ lịch trong Microsoft 365

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×