Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bộ kiểm tra Tương thích đã phát hiện một hoặc nhiều vấn đề tương thích liên quan đến biểu đồ.

Quan trọng: Trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc theo định dạng tệp của phiên bản trước đó, bạn nên giải quyết các vấn đề có thể làm giảm chức năng đáng kể để bạn có thể ngăn chặn việc mất dữ liệu mãi mãi hoặc chức năng không đúng.

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Sự cố

Giải pháp

Một biểu đồ chứa nhãn tiêu đề hoặc dữ liệu với hơn 255 ký tự. Các ký tự vượt quá giới hạn 255 ký tự sẽ không được lưu.

Điều này nghĩa là gì    Các lát xếp biểu đồ hoặc trục và nhãn dữ liệu bị giới hạn trong 255 ký tự trong Excel 97-2003 và bất kỳ ký tự nào vượt quá giới hạn này sẽ bị mất.

Việc cần làm    Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định nhãn tiêu đề hoặc dữ liệu vượt quá giới hạn 255 ký tự, chọn nhãn tiêu đề hoặc dữ liệu và sau đó sửa để nó bao gồm 255 ký tự hoặc ít hơn.

Một số định dạng trên biểu đồ trong sổ làm việc này không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước và sẽ không được hiển thị.

Điều đó nghĩa là gì    Tùy chỉnh màu tô hình dạng, viền hình dạng và hiệu ứng hình dạng (như các hiệu ứng vầng sáng và góc xiên hoặc định dạng dòng chuyển màu) không sẵn dùng trong Excel 97-2003 và không thể được hiển thị.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định định dạng tùy chỉnh không được hỗ trợ và sau đó thay đổi định dạng tùy chỉnh sang định dạng được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Các phiên bản Excel trước chỉ hỗ trợ màu sắc từ bảng màu. Khi một sổ làm việc được mở trong phiên bản Excel trước, tất cả các màu sắc của đường sẽ được ánh xạ thành màu gần nhất trong bảng màu và một biểu đồ có thể hiển thị nhiều chuỗi cùng màu.

Điều này nghĩa là gì    Excel 2007 trở lên hỗ trợ đến 16 triệu màu nhưng Excel 97-2003 giới hạn màu chỉ trong những màu sẵn dùng trên bảng màu chuẩn. Màu không được hỗ trợ sẽ bị đổi sang màu gần nhất trên các bảng màu chuẩn, mà đó có thể là một màu đã được sử dụng.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định màu tùy chỉnh không được hỗ trợ và sau đó thay đổi định dạng màu không được hỗ trợ bằng cách sử dụng bảng màu chuẩn.

Sổ làm việc này bao gồm các biểu đồ với các điểm dữ liệu có thể hiển thị bằng các phiên bản Excel trước. Chỉ có 32.000 điểm dữ liệu đầu tiên trên mỗi chuỗi trong các biểu đồ 2-D và chỉ có 4000 điểm dữ liệu đầu tiên trên một chuỗi trong các biểu đồ 3-D sẽ được hiển thị khi sổ làm việc được mở trong một phiên bản Excel trước phiên bản hiện tại.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 2010 trở lên, bạn có thể sử dụng hơn 32.000 điểm dữ liệu trên một chuỗi trong các biểu đồ 2-D và hơn 4.000 điểm dữ liệu trên một chuỗi trong các biểu đồ 3-D. Điều này đã vượt quá giới hạn điểm dữ liệu trên một chuỗi trong Excel 97-2007.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định biểu đồ vượt mức giới hạn điểm dữ liệu trên mỗi chuỗi và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để giữ điểm dữ liệu trong giới hạn.

Đầu Trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×