Bộ kiểm tra Tương thích đã phát hiện một hoặc nhiều vấn đề tương thích liên quan đến tùy chỉnh.

Quan trọng:  Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực có thể phải được giải quyết hoặc có thể không được giải quyết trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc—dữ liệu hoặc chức năng không bị mất nhưng sổ làm việc có thể không giống hoặc làm việc chính xác như khi bạn mở trong một phiên bản Microsoft Excel trước.

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Sự cố

Giải pháp

Sổ làm việc này bao gồm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh và/hoặc các phần giao diện người dùng tùy chỉnh không được hỗ trợ trong các phiên bản Microsoft Excel trước đó. Các tính năng tùy chỉnh này sẽ không có sẵn trong các phiên bản Excel trước đó.

Điều này nghĩa là gì    Vì giao diện người dùng ribbon trong Excel 2007 trở lên rất khác với menu và thanh công cụ trong Excel 97-2003 nên mọi tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh được thực hiện trong Excel 2007 trở lên sẽ không sẵn dùng trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong Excel 97-2003, bạn có thể thêm các lệnh tùy chỉnh tương tự đối với thanh công cụ và menu.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×