Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Cách đảm bảo biểu mẫu và sổ làm việc của bạn đang đồng bộ

Nếu bạn đang gặp sự cố đồng bộ với dữ liệu Microsoft Forms và sổ làm việc Excel, có một vài điều bạn có thể thực hiện để tránh các lỗi này.

Điều gì đã xảy ra?

Lỗi đã xảy ra trong sổ làm việc Excel của bạn. Khôi phục sổ làm việc bằng cách mở nó trong phiên bản Excel trên máy tính. Để có một tập hợp đầy đủ các phản hồi mới nhất, hãy đồng bộ dữ liệu vào một sổ làm việc mới.

Làm thế nào để tôi có thể tránh điều này?

Để đảm bảo rằng bạn luôn có bộ phản hồi hoàn chỉnh nhất, hãy mở sổ làm việc của bạn trong phiên bản Excel trên máy tính. Tìm hiểu thêm về cách sửa chữa một sổ làm việc bị lỗi và mở nối kết tệp trực tiếp trong các ứng dụng Office. Bạn cũng có thể tìm hiểu về sự khác biệt giữa việc sử dụng sổ làm việc trong trình duyệt và trong Excel.

Điều gì đã xảy ra?

Lỗi đã xảy ra trong sổ làm việc Excel của bạn. Sổ làm việc quá lớn để mở trong Excel Online, do đó, dữ liệu không thể đồng bộ với sổ làm việc hiện tại. Để có một tập hợp đầy đủ các phản hồi mới nhất, hãy đồng bộ dữ liệu vào một sổ làm việc mới.

Làm thế nào để tôi có thể tránh điều này?

Kích cỡ tệp nhỏ hơn ít có khả năng ném lỗi đồng bộ dữ liệu. Tìm hiểu thêm về giới hạn kích cỡ tệp cho sổ làm việc trong SharePoint Online và cách giảm kích cỡ tệp của sổ làm việc.

Điều gì đã xảy ra?

Lỗi đã xảy ra trong sổ làm việc Excel của bạn. Sổ làm việc đã bị khóa hoặc được kiểm xuất, do đó, dữ liệu không thể đồng bộ với sổ làm việc hiện tại. Để có một tập hợp đầy đủ các phản hồi mới nhất, hãy đồng bộ dữ liệu vào một sổ làm việc mới.

Làm thế nào để tôi có thể tránh điều này?

Nếu bạn đang cộng tác trên một biểu mẫu được lưu trữ trong OneDrive for Business hoặc SharePoint, hãy đảm bảo người khác trong tổ chức của bạn không khóa tệp hoặc đã kiểm tra. Tìm hiểu thêm về các tệp Excel bị khóa để chỉnh sửa bởi người dùng khác.

Điều gì đã xảy ra?

Lỗi đã xảy ra trong sổ làm việc Excel của bạn. Nếu bạn đã thêm một bảng vào sổ làm việc từ đồng bộ cuối cùng, điều này có thể là lý do tại sao nó sẽ không đồng bộ. Để có được các phản hồi mới nhất, hãy xóa bảng đã thêm thủ công và cố gắng đồng bộ lại hoặc đồng bộ dữ liệu vào một sổ làm việc mới. Lưu ý đồng bộ mới sẽ không bao gồm bất kỳ bảng nào bạn đã thêm vào sổ làm việc trước đó. Để có một tập hợp đầy đủ các phản hồi mới nhất, hãy đồng bộ dữ liệu vào một sổ làm việc mới.

Làm thế nào để tôi có thể tránh điều này?

Nếu trước đó bạn đã xuất kết quả biểu mẫu của mình vào một sổ làm việc Excel, sổ làm việc đó sẽ luôn được đồng bộ với biểu mẫu trừ khi bạn thực hiện thay đổi thủ công đối với sổ làm việc. Ví dụ, nếu bạn thêm bảng của riêng bạn vào sổ làm việc hoặc công thức vào một ô, các biểu mẫu sẽ không nhận ra nội dung mới và ném lỗi đồng bộ. Không thêm nội dung bổ sung vào sổ làm việc Excel của bạn để đảm bảo dữ liệu vẫn đồng bộ với biểu mẫu của bạn.

Điều gì đã xảy ra?

Lỗi đã xảy ra trong sổ làm việc Excel của bạn. Không thể mở được sổ làm việc hiện tại trong Excel Online do chính sách công ty của bạn, do đó, dữ liệu không thể đồng bộ với sổ làm việc. Để có một tập hợp đầy đủ các phản hồi mới nhất, hãy đồng bộ dữ liệu vào một sổ làm việc mới.

Làm thế nào để tôi có thể tránh điều này?

Chính sách công ty của bạn có thể ngăn bạn mở sổ làm việc hiện tại mà bạn đã đồng bộ trước đó. Kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn để đảm bảo bạn có thể truy nhập cả biểu mẫu và sổ làm việc và tìm hiểu thêm về các tệp có quyền hạn chế.

Xem Thêm

Khắc phục sự cố dữ liệu biểu mẫu sang Excel

Các biểu mẫu và sổ làm việc Excel của Microsoft 

Cách tải dữ liệu bị thiếu trong Forms

Câu hỏi thường gặp về Biểu mẫu Microsoft

Bắt đầu với Microsoft Forms

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×