You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Một số thiết bị chạy Windows 10 chạy Windows 10 phiên bản 2004 trở lên và có thể kết nối với mạng dữ liệu di động bao gồm thiết đặt điều khiển các ứng dụng có thể truy nhập Internet. Thiết đặt này cần được bật để có thể đăng nhập và đồng bộ hóa Microsoft.

Để dùng để thực hiện trên mạng không dây:

  1. Mở thiết đặt trên thiết bị chạy Windows 10 của bạn

  2. Chọn mạng & Internet > Wi-Fi

  3. Chọn chọn ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu Wi-Fi của bạn

  4. Bật nút bật tắt bên cạnh để cho phép các ứng dụng sử dụng dữ liệu Wi-Fi của tôi, sau đó bật nút bật tắt kế bên Microsoft để thực hiện

Để dùng để thực hiện trên mạng di động:

  1. Mở thiết đặt trên thiết bị chạy Windows 10 của bạn

  2. Chọn mạng & Internet > di động

  3. Chọn chọn ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu di động của bạn

  4. Bật nút bật tắt kế bên để cho phép các ứng dụng sử   dụng dữ liệu di động của tôi,sau đó bật nút bật tắt kế bên Microsoft để thực hiện

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×