Cách iPad thay thế phông chữ

Khi bạn tạo tài liệu trên PC hoặc máy Mac, sau đó mở tài liệu đó trong Word cho iPad, bạn có thể thấy thông báo này:

Văn bản có thể trông khác đi, vì tệp này sử dụng phông chữ không sẵn có.

Thông báo xuất hiện vì tài liệu của bạn sử dụng một hoặc nhiều phông chữ mà iPad không có. Khi bạn nhìn thấy thông báo:

  • Word cho iPad sẽ thay thế phông chữ bị thiếu bằng một phông chữ sẵn có. Việc thay thế có thể thay đổi diện mạo của tài liệu trên iPad, nhưng sẽ không thay đổi tệp. Tệp sẽ không thay đổi diện mạo trên máy Mac hoặc PC có phông chữ ban đầu.

  • Danh sách Phông chữ sẽ hiển thị cho bạn tên của phông chữ ban đầu.

  • Bạn có thể thêm hoặc sửa văn bản mà không thay đổi phông ban đầu.

  • Bạn có thể áp dụng một phông chữ khác và phông chữ đó sẽ xuất hiện trong tài liệu khi xem trên máy Mac hoặc PC.

Mẹo:  Bạn có thể áp dụng các phông chữ không sẵn có nếu chúng được sử dụng ở vị trí khác trong tài liệu. Sao chép văn bản có phông chữ bạn muốn sử dụng, chọn văn bản bạn muốn áp dụng phông chữ đó, sau đó gõ nhẹ vào Dán Định dạng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×