Quan trọng: Trong Excel 2016, Excel Mobile, và Excel dành cho web, hàm CONCATENATE đã được thay thế bằng hàm CONCAT. Mặc dù hàm CONCATENATE vẫn khả dụng cho tương hợp về sau nhưng bạn nên cân nhắc việc sử dụng hàm CONCAT vì đây là một hàm mạnh mẽ hơn.

Một trong các kịch bản phổ biến nhất mà bạn gặp phải lỗi #VALUE! với hàm CONCATENATE là khi bạn tìm cách xây dựng một chuỗi có tham chiếu ô chứa lỗi, chẳng hạn như #VALUE!.

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi muốn kết hợp D2, E2 và F2, trong đó E2 có giá #VALUE! lỗi.

Lỗi #VALUE! trong hàm CONCATENATE

Lỗi trong E2 khiến hàm hiển thị giá trị #VALUE! lỗi. Để lỗi hoạt động thành công, bạn sẽ cần thay thế lỗi bằng một giá trị không phải là lỗi. Bạn có thể xây dựng một công thức kiểm tra lỗi trong tham chiếu ô và nếu có, hãy hiển thị chuỗi văn bản xuất hiện số 0 thay cho lỗi (hoặc bạn có thể thay thế văn bản của riêng mình thay cho 0 nhưng bạn sẽ cần đưa văn bản đó vào trong dấu ngoặc kép – "Văn bản của Bạn").

Công thức có dạng này sẽ hoạt động:

=IF(ISERROR(E2);CONCATENATE(D2;" ";0;" ";F2))

Hàm IF và ISERROR được sử dụng như một giải pháp thay thế để kết hợp một chuỗi với chuỗi #VALUE! .

Công thức hoạt động như thế nào? Hàm IF sử dụng hàm IFERROR để xác định xem có lỗi trong E2 không và nếu có, hàm CONCATENATE kết hợp các giá trị trong D2, E2 và F2 (hàm thay thế lỗi bằng giá trị 0) và hiển thị chuỗi văn bản kết quả. Lưu ý rằng công thức cũng sử dụng dấu cách (“ “) để giúp phân tách các giá trị.

Sửa lỗi #VALUE! của hàm CONCATENATE trong Excel 2003 và các phiên bản cũ hơn

Nếu bạn đang gặp lỗi #VALUE! trong Office Excel 2003 hoặc phiên bản cũ hơn, bạn sẽ cần phải bỏ chọn tùy chọn Đánh giá Công thức Chuyển tiếp (TFE) trong Excel. Làm theo các bước được nêu #VALUE! khi kết hợp các ô để giải quyết sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm CONCATENATE

Hàm CONCAT

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×