Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Trong các phiên bản mới hơn của Excel, Excel Mobile và Excel dành cho web, hàm CONCATENATE đã được thay thế bằng hàm CONCAT. Mặc dù hàm CONCATENATE vẫn khả dụng cho tương hợp về sau nhưng bạn nên cân nhắc việc sử dụng hàm CONCAT vì đây là một hàm mạnh mẽ hơn.

Một trong các kịch bản phổ biến nhất mà bạn gặp phải lỗi #VALUE! với hàm CONCATENATE là khi bạn tìm cách xây dựng một chuỗi có tham chiếu ô chứa lỗi, chẳng hạn như #VALUE!.

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi muốn ghép nối D2, E2 và F2, trong đó E2 có cấu #VALUE! lỗi.

Lỗi #VALUE! trong hàm CONCATENATE

Lỗi trong E2 khiến hàm hiển thị hàm #VALUE! lỗi. Để lỗi hoạt động thành công, bạn sẽ cần thay thế lỗi bằng một giá trị khác với lỗi. Bạn có thể xây dựng công thức kiểm tra lỗi trong tham chiếu ô và nếu có, hiển thị chuỗi văn bản có số 0 xuất hiện thay vì lỗi (hoặc bạn có thể thay thế văn bản của riêng mình bằng 0 nhưng bạn sẽ cần ngắt dòng văn bản trong dấu ngoặc kép – "Văn bản của Bạn").

Công thức có dạng này sẽ hoạt động:

=IF(ISERROR(E2);CONCATENATE(D2;" ";0;" ";F2))

Hàm IF và ISERROR được sử dụng như một giải pháp thay thế để ghép nối một chuỗi với chuỗi #VALUE! .

Công thức hoạt động như thế nào? Hàm IF sử dụng hàm IFERROR để xác định xem có lỗi trong E2 không và nếu có, hàm CONCATENATE kết hợp các giá trị trong D2, E2 và F2 (hàm thay thế lỗi bằng giá trị 0) và hiển thị chuỗi văn bản kết quả. Lưu ý rằng công thức cũng sử dụng dấu cách (“ “) để giúp phân tách các giá trị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm CONCATENATE

Hàm CONCAT

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×