Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân thường thấy của lỗi #VALUE! khi làm việc với hàm DAYS.

Sự cố: Các tham đối không tham chiếu đến ngày hợp lệ

Nếu các đối số của bạn chứa ngày ở dạng văn bản, chẳng hạn như 22 Tháng Sáu 2000, Excel không thể hiểu giá trị đó là ngày hợp lệ và loại bỏ giá #VALUE! lỗi.

Lưu ý: Ngày ở định dạng văn bản chẳng hạn như 21 Tháng Mười 2006 được hàm chấp nhận và sẽ không dẫn đến kết quả #VALUE! lỗi.

Giải pháp: Thay đổi các giá trị thành ngày hợp lệ, ví dụ: 22/06/2000 và kiểm tra lại công thức.

Sự cố: Cài đặt ngày và giờ hệ thống của bạn sẽ không đồng bộ với ngày trong các ô.

Nếu hệ thống của bạn tuân theo cài đặt ngày tháng mm/dd/yy và công thức của bạn tuân theo một cài đặt khác, ví dụ: dd/mm/yyyy, bạn sẽ nhận được cài đặt #VALUE! lỗi.

Giải pháp: Kiểm tra cài đặt ngày và giờ của hệ thống để đảm bảo khớp với định dạng ngày tháng được tham chiếu đến trong công thức. Nếu cần, cập nhật công thức thành định dạng đúng.

Ví dụ sau đây cho thấy các biến thể khác nhau của hàm DAYS, trong đó A2 và A7 là các ngày không hợp lệ.

Đầu ra của các hàm DAYS khác nhau

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm DAYS

Tính chênh lệch giữa hai ngày

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×