Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm SUMPRODUCT

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này bao gồm các kịch bản phổ biến về lỗi #VALUE! khi làm việc với hàm SUMPRODUCT.

Sự cố: Các tham đối mảng không có cùng kích thước

Tất cả các tham đối mảng phải có cùng kích thước. Nếu không thì bạn sẽ gặp phải lỗi #VALUE!. Ví dụ: nếu Mảng 1 tham chiếu đến một dải ô gồm 3 hàng và cột 2 thì Mảng 2 phải cũng tương ứng với dải ô tương tự.

Công thức SUMPRODUCT gây ra lỗi là =SUMPRODUCT(D2:D13;E2:E10) - cần thay đổi E10 thành E13 để khớp với dải ô thứ nhất.
  • =SUMPRODUCT(D2:D13;E2:E10)

Sẽ không hoạt động vì các dải ô được tham chiếu không cùng số lượng hàng (13 hàng ở dải ô thứ nhất nhưng chỉ có 10 hàng ở dải ô thứ hai).

Giải pháp: Thay đổi công thức thành:

  • =SUMPRODUCT(D2:D13;E2:E13)

Để cả hai dải ô đều có cùng số hàng bắt đầu và kết thúc, rồi thử lại công thức.

Giải quyết lỗi #VALUE! trong dữ liệu để giải quyết lỗi SUMPRODUCT

Sự cố: Một hoặc nhiều ô trong dải ô có chứa văn bản

Nếu một hoặc nhiều ô trong dải ô được tham chiếu có chứa văn bản hoặc được định dạng là kiểu dữ liệu Văn bản, bạn sẽ gặp phải lỗi #VALUE!. Văn bản có thể là kết quả của phép tính từ một công thức khác hoặc có thể chỉ là ô không được định dạng đúng.

Công thức trong ô E15 hiển thị lỗi #VALUE! vì có lỗi #VALUE! ở cột E.

Giải pháp: Kiểm tra xem có ô nào chứa văn bản hoặc được định dạng là văn bản không, rồi đặt thành kiểu dữ liệu đúng.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy xem qua các chủ đề tại User Voice của Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm SUMPRODUCT

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×