Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cách thêm OneDrive dưới dạng dịch vụ

Khi làm việc trong ứng dụng Microsoft Office trên máy tính như Word, Excel hoặc PowerPoint, bạn có thể tạo và lưu tệp vào OneDrive của riêng mình, OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, SharePoint hoặc (nếu bạn có quyền của họ & thông tin xác thực) oneDrive của người khác.

Để mở và lưu tệp vào danh Microsoft OneDrive từExcel,PowerPoint, hoặcWord, bạn cần phải thêm các tệp OneDrive làm dịch vụ được kết nối.

  1. Mở ứng dụng Microsoft 365 bạn.

  2. Đi tới Tệp , rồi Tài khoản.

  3. Chọn Thêm dịch vụ, rồi Chọn Lưu trữ.

  4. Chọn OneDrive.

  5. Hoàn tất các bước đăng nhập cho tài khoản mà bạn đang tìm cách thêm.

  1. Mở ứng Microsoft Office, chẳng hạn như Word.

  2. Chọn Trang chủ.

  3. Chọn Dịch vụ đã Kết nối .

  4. Chọn OneDrive.

  5. Hoàn tất các bước đăng nhập cho tài khoản mà bạn đang tìm cách thêm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×