Câu hỏi thường gặp về liên hệ của Lync

Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp về liên hệ trong Lync.

Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi nếu câu hỏi của bạn không được trả lời.

Trong bài viết này

Làm thế nào để tôi thêm một liên hệ nội bộ vào danh sách Liên hệ của mình?

Làm thế nào để thêm liên hệ bên ngoài?

Làm thế nào để tôi tìm ra các liên hệ trong tổ chức của mình?

Tôi có thể có liên hệ Skype không?

Làm thế nào để tôi chặn các liên hệ tiếp cận tôi qua Lync?

Làm thế nào để tôi hiển thị chỉ những liên hệ đang trực tuyến của tôi?

Làm thế nào để tôi xóa các liên hệ từ danh sách Liên hệ của mình?

Làm thế nào để tôi quản lý nhóm Đại diện trong danh sách Liên hệ của tôi?

Làm thế nào để tôi tổ chức các liên hệ của mình theo vị trí, bộ phận hoặc tiêu chí khác?

Làm thế nào để tôi tạo một nhóm?

Tôi có thể có bao nhiêu liên hệ?

Làm thế nào để tôi biết hoặc thay đổi lượng thông tin mà một liên hệ có thể thấy về tôi?

Trong danh sách Liên hệ của tôi, tại sao tab Mối quan hệ lại bao gồm những người mà tôi chưa từng thêm vào danh sách của mình và làm thế nào để tôi loại bỏ họ khỏi danh sách?

Ngôi sao màu đỏ (dấu sao) cạnh trạng thái của một liên hệ có nghĩa là gì?

Làm thế nào để tôi thêm một liên hệ nội bộ vào danh sách Liên hệ của mình?

 1. Trong cửa sổ Lync chính, đến Thêm liên hệ Thêm một liên hệ > Thêm liên hệ thuộc Tổ chức của Tôi.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên hoặc địa chỉ email của người đó vào. Khi bạn nhập, một danh sách những người khớp với các thuật ngữ tìm kiếm sẽ được hiển thị.

 3. Cuộn qua kết quả tìm kiếm đến khi bạn tìm đến người bạn muốn thêm vào danh sách Liên hệ của bạn. Bấm chuột phải vào danh sách của người cần thêm rồi bấm Thêm vào Danh sách Liên hệ.

 4. Chọn một nhóm từ danh sách để thêm liên hệ mới của bạn vào đó.

Làm thế nào để thêm liên hệ bên ngoài?

Quan trọng: 

 • hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn đã cấu hình hỗ trợ cho liên hệ này, VÀ

 • Liên hệ bên ngoài tổ chức bạn dùng Lync và tổ chức của họ cũng được cấu hình cho liên hệ bên ngoài, HOẶC dùng Skype và họ đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình (trước đây là Windows Live ID).

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, đến Thêm liên hệ Thêm một liên hệ > Thêm liên hệ Không thuộc Tổ chức của tôi.

 2. Bấm vào nhà cung cấp dịch vụ (IM) nhắn tin tức thời của liên hệ, Lync hoặc Skype. Không hỗ trợ liên hệ dùng nhà cung cấp IM ngoài Lync hoặc Skype.

 3. Trong Thêm liên hệ Lync, trong Địa chỉ IM, hãy nhập địa chỉ email của liên hệ đó.

  Quan trọng: Nếu tài khoản Microsoft của liên hệ mới được thiết lập để dùng địa chỉ email riêng của họ (trái với một tài khoản kết thúc bằng @hotmail.com, @outlook.com, @live.com, hoặc kết thúc bằng một tài khoản khác do Microosft cung cấp), khi thêm liên hệ đó trong Lync, bạn phải dùng định dạng user(customdomain.com)@msn.com. Ví dụ, để thêm bob@contoso.com, hãy gõ bob(contoso.com)@msn.com, trong Địa chỉ IM.

 4. Chọn nhóm và quan hệ bảo mật cho liên hệ mới của bạn rồi bấm OK.

  Quan trọng: Nếu liên hệ bạn đã thêm hiển thị “Không biết trạng thái,” hãy đợi 24 tiếng, sau đó kiểm tra với hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc.

Làm thế nào để tôi tìm ra các liên hệ trong tổ chức của mình?

Ở hộp tìm kiếm trong dạng xem Liên hệ của cửa sổ Lync chính, hãy nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của người mà bạn đang tìm kiếm.

Tôi có thể có liên hệ Skype không?

Có. Đây là những gì sẵn có và không sẵn có để liên lạc với người dùng Skype. Xin lưu ý rằng người dùng Skype phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của họ (trước đây gọi là Windows Live ID).

Khả dụng với người dùng Skype

Không khả dụng với người dùng Skype

 • Hiện diện

 • Gửi IM cá nhân đến cá nhân

 • Cuộc gọi âm thanh cá nhân đến cá nhân

 • Tìm và thêm liên hệ Lync trong Skype

 • Hội thoại video

 • Hội thoại âm thanh hoặc IM với ba người hoặc nhiều người

 • Chia sẻ màn hình máy tính và chương trình

Các liên hệ đang dùng các nhà cung cấp IM khác không được hỗ trợ.

Làm thế nào để tôi chặn các liên hệ tiếp cận tôi qua Lync?

Nếu bạn chặn một liên hệ, tên và địa chỉ email của bạn vẫn hiển thị với liên hệ đó nhưng họ không thể tiếp cận bạn qua Lync. Để chặn một liên hệ trong Lync:

 • Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm chuột phải vào liên hệ mà bạn muốn chặn, bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật, rồi bấm Liên hệ Bị chặn.

Làm thế nào để tôi hiển thị chỉ những liên hệ đang trực tuyến của tôi?

Dù bạn không thể loại bỏ hoàn toàn các liên hệ ngoại tuyến từ Danh sách liên hệ, bạn có thể nhóm họ lại để họ không làm lộn xộn Danh sách liên hệ của bạn. Bấm Tùy chọn > Danh sách Liên hệ, sau đó, dưới mục Hiện thông tin này, hãy chọn hộp kiểm Hiện liên hệ với trạng thái đi vắng, ngoại tuyến và không rõ trong một nhóm riêng. Những liên hệ không sẵn sàng sẽ xuất hiện ở cuối Danh sách liên hệ của bạn, trong nhóm có tên Liên hệ Ngoại tuyến và Đi vắng.

Làm thế nào để tôi xóa các liên hệ từ danh sách Liên hệ của mình?

Bấm chuột phải vào liên hệ và bấm Loại bỏ khỏi Danh sách Liên hệ.

Làm thế nào để tôi quản lý nhóm Đại diện trong danh sách Liên hệ của tôi?

Đại diện cuộc gọi không được Office 365 hỗ trợ. Nếu bạn có nhóm Đại diện trong danh sách Liên hệ Lync, nhóm đó sẽ liệt kê các đại diện Outlook của bạn. Đại diện Outlook có thể quản lý email và lịch của bạn, nếu bạn dùng Outlook.

Để thêm, quản lý hoặc loại bỏ đại diện Outlook trong nhóm Đại diện của chúng tôi, hãy dùng Outlook. Để thêm hoặc quản lý đại diện Outlook, hãy làm theo các bước ở phần Cho phép người khác quản lý thư và lịch của bạn. Để xóa bỏ các đại diện Outlook, trong Outlook, hãy vào Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Truy nhập Đại diện.

Quan trọng: Các đại diện Outlook đã bị xóa bỏ có thể tiếp tục xuất hiện trong danh sách Liên hệ Lync của bạn, cho dù sau khi bạn xóa bỏ họ, họ không còn quản lý email hoặc lịch của bạn được nữa. Đây là vấn đề đã biết. Bản sửa lỗi có sẵn tại http://support.microsoft.com/kb/2812461?ln=vi-vn.

Làm thế nào để tôi tổ chức các liên hệ của mình theo vị trí, bộ phận hoặc tiêu chí khác?

Tạo một nhóm mới dựa trên thể loại bạn cần. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm gọi là "Nhân viên Văn phòng Chính" và thêm liên hệ vào nhóm đó. Để biết thông tin chi tiết về tạo nhóm, vui lòng xem câu hỏi tiếp theo.

Làm thế nào để tôi tạo một nhóm?

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ tên nhóm nào (ví dụ, Các Liên hệ Khác) rồi bấm Tạo Nhóm Mới. Hoặc bấm vào nút Thêm Liên hệ rồi bấm Tạo Nhóm Mới.

 2. Trong không gian mở ra ở cuối cửa sổ, nhập lên cụm từ Nhóm Mới để đặt tên có ý nghĩa đối với bạn cho nhóm của bạn.

Tôi có thể có bao nhiêu liên hệ?

250—đó là số liên hệ tối đa mặc định bạn có thể thêm vào.

Làm thế nào để tôi biết hoặc thay đổi lượng thông tin mà một liên hệ có thể thấy về tôi?

Mỗi liên hệ của bạn có quan hệ bảo mật với bạn. Điều này xác định rằng truy nhập của người đó vào thông tin hiện diện của bạn, bao gồm các số điện thoại di động hoặc điện thoại nhà riêng và các địa điểm họp, liệu người đó có thể liên hệ với bạn khi trạng thái của bạn được đặt thành Đừng Làm Phiền. Để biết thông tin chi tiết về quan hệ bảo mật, bao gồm cách xem và thay đổi mối quan hệ mà bạn có với một liên hệ, vui lòng xem Kiểm soát quyền truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn trong Lync.

 • Để tìm mối quan hệ của bạn với một liên hệ, trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm vào tab Mối quan hệ. Bạn sẽ thấy liên hệ của mình được liệt kê theo quan hệ bảo mật.

Trong danh sách Liên hệ của tôi, tại sao tab Mối quan hệ lại bao gồm những người mà tôi chưa từng thêm vào danh sách của mình và làm thế nào để tôi loại bỏ họ khỏi danh sách?

Mỗi liên hệ mà bạn tương tác qua Office, bất kể đó có phải là liên hệ Lync hay không, đều được gán một mối quan hệ mặc định với bạn. Những liên hệ chưa được liệt kê này - "chưa được liệt kê" vì bạn chưa thêm họ vào danh sách Liên hệ của bạn - sẽ không được hiển thị trên tab Nhóm hoặc Trạng thái của danh sách Liên hệ. Tuy nhiên, tab Mối quan hệ hiển thị tất cả các liên hệ Lync của bạn cộng với mọi liên hệ chưa được liệt kê.

Để loại bỏ liên hệ chưa được liệt kê từ danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật, rồi chọn Tự động gán Quan hệ.

Ngôi sao màu đỏ (dấu sao) cạnh trạng thái của một liên hệ có nghĩa là gì?

Dấu sao màu đỏ bên cạnh trạng thái của một liên hệ biểu thị rằng họ đã bật trả lời Vắng Mặt trong Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×