Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp về liên hệ trong Lync.

Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi nếu câu hỏi của bạn không được trả lời.

Trong bài viết này

Làm thế nào để tôi thêm một liên hệ nội bộ vào danh sách Liên hệ của mình?

 1. Trong cửa Lync chính, hãy bấm nút Thêm Liên hệ.

 2. Từ menu thả xuống, hãy bấm Thêm Liên hệ trong Tổ chức của tôi.

 3. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập tên, biệt danh email hoặc số điện thoại của người đó. Khi bạn nhập, một danh sách những người khớp với các thuật ngữ tìm kiếm sẽ được hiển thị.

 4. Cuộn qua danh sách trả về kết quả tìm kiếm đến khi bạn tìm đến người bạn muốn thêm vào danh sách Liên hệ của bạn.

 5. Bấm chuột phải vào danh sách tìm kiếm của người đó và sau đó bấm Thêm vào Danh sách Liên hệ.

 6. Chọn một nhóm từ danh sách để thêm liên hệ mới của bạn vào đó.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi thêm một liên hệ từ ngoài công ty vào danh sách Liên hệ của tôi?

 1. Trong cửa Lync chính, hãy bấm nút Thêm Liên hệ.

 2. Từ menu thả xuống, hãy bấm Thêm Liên hệ Không thuộc Tổ chức của tôi.

 3. Trên menu thả xuống thứ hai, bấm vào dịch vụ nhắn tin tức thời (IM) (Lync, MSN, Yahoo!®, AIM) mà liên hệ mới của bạn sẽ sử dụng, nếu bạn biết. Nếu không, bấm vào Khác.

 4. Trong trường tìm kiếm của Thêm Liên hệ [loại dịch vụ], hãy nhập địa chỉ email của liên hệ.

 5. Chọn nhóm và quan hệ bảo mật cho liên hệ mới của bạn rồi bấm OK.

Lưu ý:  Liên hệ bên ngoài cần phải được thiết lập cho công ty của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn khi thêm một liên hệ, hãy hỏi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn để được trợ giúp.

Lưu ý:  Nếu bạn là người dùng Microsoft 365, trong bản phát hành này, bạn chỉ có thể thêm tương tác với các liên hệ Lync bạn. Bạn có thể thêm liên hệ sử dụng dịch vụ IM không phải Lync, nhưng hiện tại bạn sẽ không thể liên lạc với họ.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi tìm ra các liên hệ trong tổ chức của tôi?

 • Trong hộp tìm kiếm trong cửa Lync sổ chính, nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của người bạn đang tìm kiếm.

Đầu trang

Làm cách nào để chặn các liên hệ tiếp cận tôi qua Lync ?

Mặc dù tên và địa chỉ email của bạn được hiển thị với các liên hệ bị chặn nhưng họ không thể liên hệ với bạn thông qua Lync. Để chặn một liên hệ trong Lync:

 • Bấm chuột phải vào liên hệ bạn muốn chặn, bấm Đổi Quan hệ Bảo mật, sau đó bấm Liên hệ Bị chặn.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi xóa các liên hệ từ danh sách Liên hệ của mình?

 • Bấm chuột phải vào liên hệ bạn muốn xóa, sau đó bấm Loại bỏ khỏi Danh sách Liên hệ.

Đầu Trang

Làm thế nào để tổ chức các liên hệ của tôi theo vị trí, bộ phận hoặc tiêu chí khác?

Tạo một nhóm mới dựa trên thể loại bạn cần. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm gọi là "Khách mới" và thêm các liên hệ vào nhóm đó. Để biết chi tiết, hãy xem câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi tạo một nhóm?

 1. Trong cửa sổ Lync chính, trong danh sách Liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào bất kỳ tên nhóm nào (ví dụ, Các liên hệ Khác), rồi bấm Tạo Nhóm Mới. Hoặc bấm nút Thêm Liên hệ rồi bấm Tạo Nhóm Mới.

 2. Trong không gian mở ra ở cuối cửa sổ, nhập lên trên cụm từ Nhóm Mới để đặt một tên mô tả cho nhóm của bạn.

Đầu Trang

Tôi có thể có bao nhiêu liên hệ?

Bạn có thể thêm tối đa mặc định 1000 liên hệ. Số lượng liên hệ thực tế của bạn là do bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn đặt, vì vậy nếu số lượng đó không sẵn dùng cho bạn, hãy liên lạc với họ.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi biết hoặc thay đổi lượng thông tin mà một liên hệ có thể thấy về tôi?

Mỗi liên hệ của bạn có một mối quan hệ bảo mật với bạn, mà mối quan hệ đó xác định quyền truy nhập của người đó tới thông tin hiện diện của bạn, bao gồm số điện thoại di động và nhà riêng, địa điểm họp và việc người đó có thể liên hệ với bạn khi bạn đặt trạng thái là Đừng Làm Phiền hay không. Để biết chi tiết về quan hệ bảo mật, bao gồm cách để xem và thay đổi mối quan hệ giữa bạn với một liên hệ, hãy xem Kiểm soát truy nhập đến thông tin hiện diện của bạn trong Lync.

 • Để xác định mối quan hệ của bạn với một liên hệ, trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm tab Mối quan hệ. Trên tab Mối quan hệ, các liên hệ được nhóm theo cấp độ mối quan hệ.

Đầu Trang

Trong danh sách Liên hệ của tôi, tại sao tab Mối quan hệ lại bao gồm những người mà tôi chưa từng thêm vào danh sách của mình và làm thế nào để tôi loại bỏ họ khỏi danh sách?

Mọi liên hệ mà bạn tương tác thông qua Office, bất kể họ có phải là người Lync hay không, đều được gán một mối quan hệ mặc định với bạn. Những liên hệ chưa được liệt kê này - "chưa được liệt kê" vì bạn chưa thêm họ vào danh sách Liên hệ của bạn - sẽ không được hiển thị trên tab Nhóm hoặc Trạng thái của danh sách Liên hệ. Nhưng tab Mối quan hệ hiển thị tất cả các liên hệ Lync cộng với bất kỳ liên hệ nào chưa được liệt kê. Để loại bỏ liên hệ chưa được liệt kê từ danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật, rồi chọn Tự động gán Quan hệ.

Đầu Trang

Ngôi sao màu đỏ hoặc dấu sao cạnh trạng thái của một liên hệ có nghĩa là gì?

Dấu sao màu đỏ bên cạnh trạng thái của một liên hệ biểu thị rằng người này đã bật trả lời Vắng mặt trong Outlook.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×