Có bao nhiêu dữ liệu hộp thư của tôi được đồng bộ hóa với Outlook for iOS và Android?

Outlook for iOS và Android đồng bộ hóa các mục 500 cho mỗi thư mục, với tối đa 1000 mục cho mỗi thư mục nếu bạn gõ nhẹ vào tải các cuộc hội thoại khác. Ứng dụng định kỳ đặt các mục trên mỗi thư mục xuống 500, để đảm bảo hiệu suất ứng dụng tối ưu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×