Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Outlook for iOS và Android đồng bộ hóa các mục 500 cho mỗi thư mục, với tối đa 1000 mục cho mỗi thư mục nếu bạn gõ nhẹ vào tải các cuộc hội thoại khác. Ứng dụng định kỳ đặt các mục trên mỗi thư mục xuống 500, để đảm bảo hiệu suất ứng dụng tối ưu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×