Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngoài trải nghiệm tìm kiếm cổ điển của các phiên bản SharePoint Server trước đó, SharePoint Server 2019 sẽ đi kèm với trải nghiệm tìm kiếm hiện đại. Bạn tìm thấy các hộp tìm kiếm hiện đại trên trang chủ SharePoint, site liên lạc và site nhóm hiện đại.

Sự khác biệt trực quan nhất là trong tìm kiếm hiện đại, bạn sẽ thấy kết quả ngay cả trước khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm và bản Cập Nhật kết quả khi bạn nhập:

Ảnh chụp màn hình hộp tìm kiếm hiện đại với các thành phần để khám phá

Nếu kết quả được gợi ý không phải là những gì bạn đang tìm kiếm, hãy bấm vào liên kết xem thêm ở cuối hộp tìm kiếm hoặc nhấn Enter để mở trang kết quả tìm kiếm và xem và khám phá tất cả các kết quả. Dưới đây là ví dụ về trang kết quả tìm kiếm:

Ảnh chụp màn hình trang kết quả tìm kiếm có con trỏ đến các thành phần để khám phá.

Khám phá các kết quả tìm kiếm hoặc tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để có được kết quả khác. Dẫn hướng đến vị trí bạn muốn tìm hiểu thêm.

Bạn có thể thay đổi vị trí kết quả đến từ. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm từ một site, nhưng thực sự có nghĩa là tìm kiếm tất cả các site, hãy thay đổi bộ lọc cho tất cả các site.Ảnh chụp màn hình của trang kết quả tìm kiếm, được thu nhỏ trong phần đầu của kết quả trong đó một mẩu bánh mì Hiển thị trang kết quả đến từ. Con trỏ đến bộ lọc.

Khi bạn thoát khỏi một trang kết quả tìm kiếm, bạn quay lại trang nơi bạn đã bắt đầu tìm kiếm của mình.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×