Bạn có thể căn chỉnh các đối tượng trong Word—chẳng hạn như ảnh, hình dạng, SmartArt và biểu đồ—liên quan đến cạnh của trang, lề hoặc các đối tượng khác.

Căn chỉnh ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt

 1. Chọn đối tượng để căn chỉnh.

  Để chọn nhiều đối tượng, hãy chọn đối tượng đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đối tượng khác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh một ảnh, hãy chọn Định dạng Ảnh hoặc Công cụ Ảnh >dạng.

  • Để căn chỉnh hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, chọn Định dạng Hình dạng hoặc Công cụ Vẽ >dạng.

 3. Trong nhóm Sắp xếp, chọn Căn chỉnh.

  Nút Căn chỉnh
 4. Chọn một trong các mục sau:

  Quan trọng: Nếu tùy chọn Căn chỉnh không sẵn dùng, bạn có thể chỉ chọn một mục riêng lẻ.

  • Căn Trái     Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang trái.

  • Căn Giữa Ngang     Để căn chỉnh các đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc.

  • Căn Phải     Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang phải.

  • Căn Trên     Để căn chỉnh cạnh trên cùng của các đối tượng.

  • Căn Giữa Ngang     Để căn chỉnh các đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang.

  • Căn Dưới     Để căn chỉnh cạnh dưới của các đối tượng.

   Lưu ý: 

   • Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo cạnh, một trong các đối tượng sẽ giữ nguyên vị trí.

   • Căn Giữa Dọc căn chỉnh các đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang của các đối tượng, còn Căn Giữa Ngang căn chỉnh các đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc của các đối tượng. Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo đường tâm ngang hoặc đường tâm dọc, các đối tượng sẽ được căn chỉnh theo một đường ngang hoặc dọc thể hiện giá trị trung bình của các vị trí gốc. Đối tượng không nhất thiết phải giữ nguyên vị trí, tất cả các đối tượng có thể di chuyển.

   • Tùy thuộc vào tùy chọn căn chỉnh, các đối tượng có thể bao gồm một đối tượng khác. Nếu điều này xảy ra, hãy hoàn tác căn chỉnh và di chuyển các đối tượng đến vị trí mới trước khi căn chỉnh lại.

Sắp xếp các đối tượng có khoảng cách đều nhau

 1. Chọn ít nhất ba đối tượng cần sắp xếp. Để chọn nhiều đối tượng, hãy chọn đối tượng đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đối tượng khác.

  Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, đi đến Trang đầu > Tìm và Chọn > Chọn Đối tượng ,rồi vẽ một hộp trên các đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp các ảnh đều nhau, hãy chọn Định dạng Ảnh hoặc Công cụ Ảnh > dạng.

  • Để sắp xếp đều nhau một nhóm có nhiều hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, hãy chọn Định dạng Hình dạng hoặc Công cụ Vẽ > dạng.

 3. Trong nhóm Sắp xếp, chọn Căn chỉnh.

  Nút Căn chỉnh
 4. Chọn một trong các mục sau:

  • Phân phối theo chiều ngang Để căn giữa các đối tượng theo chiều ngang.

  • Phân phối theo chiều dọc Để căn giữa các đối tượng theo chiều dọc.

Word thể căn chỉnh các đối tượng theo bên trái, giữa, phải, trên cùng, giữa và dưới cùng. Bạn chọn xem bạn muốn các vị trí đó có liên quan đến trang, lề hoặc các đối tượng khác không.

Lưu ý: Nếu ngắt dòng văn bản cho đối tượng được đặt thành Cùng Dòng với Văn bản,Word có thể chỉ căn chỉnh đối tượng tương ứng với trang hoặc lề. Để thay đổi đối tượng, hãy control + Bấm vào đối tượng, trỏ tới Ngắt dòng Vănbản , rồi chọn đối tượng khác ngoài Cùng Dòng với Văn bản. Để tìm hiểu thêm về ngắt dòng văn bản, xem điều khiển ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng.

Mẹo: Nếu bạn có một vài đối tượng để định vị trên một trang, bạn có thể muốn dùng một lưới để trợ giúp mình. 

Căn chỉnh một đối tượng với các đối tượng khác, lề hoặc trang

 1. Nhấn giữ Shift và sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chọn đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh.

 2. Chọn Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng ảnh.

  Để căn chỉnh một hoặc nhiều đối tượng mà bạn đã chọn, bấm Căn chỉnh
 3. Chọn Căn chỉnh. Nếu bạn không thấy Căn chỉnh trên tab Định dạng hình, chọn Sắp xếp, rồi chọn Căn chỉnh.

 4. Chọn một trong các mục sau:

  • Căn chỉnh theo Trang

  • Căn chỉnh lề

  • Căn chỉnh đối tượng đã chọn

 5. Để chọn căn chỉnh các đối tượng đã chọn có được căn chỉnh theo lề, trang hoặc tương ứng với nhau hay không, hãy chọn Căn chỉnh ,rồi chọn một trong các mục sau:

  • Căn chỉnh theo Trang

  • Căn chỉnh lề

  • Căn chỉnh đối tượng đã chọn

 6. Chọn Căn chỉnh lần nữa, rồi chọn loại căn chỉnh từ một trong ba danh mục: Ngang, Dọchoặc Phân phối.

  Để căn chỉnh các đối tượng có liên quan với nhau, chọn Căn chỉnh đối tượng đã chọn.

Mẹo: Sau khi bạn có các đối tượng được căn chỉnh theo ý mình, bạn có thể di chuyển chúng trong khi giữ nguyên vị trí tương đối của chúng bằng cách xác định chúng là một nhóm. Để được trợ giúp về cách dùng nhóm, hãy xem Nhóm hoặc rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

Bạn có thể căn chỉnh các đối tượng liên quan đến dấu neo, như lề, trang và đoạn văn. Bạn cũng có thể nhập vị trí số chính xác cho đối tượng liên quan đến dấu neo.

Căn chỉnh một đối tượng với các đối tượng khác, lề hoặc trang

 1. Chọn đối tượng.

 2. Chọn Định dạng hoặc Định dạng Ảnh.

 3. Để chọn căn chỉnh lề, trang hoặc tương ứng với nhau, chọn Căn chỉnh ,rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Căn chỉnh theo Trang

  • Căn chỉnh lề

  • Căn chỉnh đối tượng đã chọn

 4. Chọn Căn chỉnh lần nữa, rồi chọn kiểu căn chỉnh bạn muốn.

Căn chỉnh một đối tượng tương ứng với văn bản

 1. Chọn đối tượng để chọn.

 2. Chọn Định dạng hoặc Định dạng Ảnh.

 3. Bên dưới Sắpxếp , chọn Ngắtdòng Văn bản , rồi chọn một kiểu khác ngoài Cùng Dòng với Văn bản (ví dụ: Độ Nút Khít hai bên).

  Nhóm Sắp đặt trong Word

 4. Trong tài liệu, kéo đối tượng đến nơi bạn muốn.

 5. Để tinh chỉnh vị trí của ảnh, bên dưới Sắp xếp , chọnVị trí, rồi chọn Xem thêm Tùy chọn bố trí.

 6. Trên tab Vị trí, chọn các tùy chọn bạn muốn cho neo ngang và dọc.

  Lưu ý: Để đảm bảo đối tượng đã chọn di chuyển lên hoặc xuống với đoạn văn được neo, chọn Di chuyển đối tượng có văn bản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×