Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

 1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào trang ở đầu phần.

 2. Chọn bố trí > ngắt > trang tiếp theo.

  Tùy chọn ngắt được hiển thị trên tab Bố trí.

 3. Bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên của phần mới.

 4. Bấm Nối kết với Phần trước để tắt và bỏ nối kết đầu trang hoặc chân trang khỏi phần trước.

  Tùy chọn Nối kết với Phần trước được tô sáng trong Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Lưu ý: Đầu trang và chân trang được nối kết riêng biệt. Nếu bạn đang sử dụng đầu trang và chân trang khác nhau cho từng phần, hãy tắt nối kết cho cả đầu trang và chân trang.

 5. Đi đến mục bắt đầu của phần tiếp theo và lặp lại các bước 1-5. Tiếp tục cho tất cả các phần.

 6. Bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang trong mỗi phần và chọn kiểu hoặc thêm nội dung.

 7. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Để biết thêm thông tin về đầu trang và chân trang, hãy xem mục Đầu trang và chân trang trong Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×