Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn thay đổi mật khẩu, ứng dụng của chúng tôi sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu mới nhất của mình.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản tương ứng của bạn tại các vị trí sau đây:

  • icloud

  • Outlook.com, trực tiếp vàhttps://account.live.com/password/resetHotmail

  • Microsoft 365

    Nếu người quản trị CNTT của bạn đã được cho phép để đặt lại mật khẩu tự phục vụ, bạn có thể thử liên kết trước đó.

  • Yahoo

  • Gmail

  • Exchange: bạn sẽ cần liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

  • IMAP: nhà cung cấp IMAP của bạn có thể có một nối kết trên trang của họ hoặc bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp IMAP của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×