Khi bạn chèn ảnh vào ghi chú của mình, bạn có thể quyết định rằng nó sẽ hiển thị nhiều hơn bạn muốn hoặc cần. Microsoft OneNote cho phép bạn cắt xén ảnh trên iPad hoặc iPhone của bạn trước khi chèn nó vào ghi chú của bạn.

iPad

 1. Làm theo các bước được nêu trong chèn ảnh trong Microsoft OneNote.

 2. Trước khi gõ nhẹ vào nút thực hiện để chèn ảnh bạn đã chọn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xén ở góc trên bên phải.

 3. Kéo bất kỳ núm điều khiển nào xuất hiện trên ảnh đã chọn để chọn các phần của ảnh mà bạn muốn giữ. (Các phần của hình ảnh xuất hiện ở bên ngoài vùng chọn này sẽ được cắt ra xa.)

  Mẹo: 

  • Để cắt xén ảnh để các cạnh và hình vuông ở trên cùng, hãy kéo núm điều khiển bên.

  • Để xén ảnh để hình ảnh bị lệch, hãy kéo núm điều khiển góc.

 4. Gõ nhẹ vào được thực hiện ở góc dưới bên phải để hoàn tất cắt xén ảnh.

 5. Nhấn vào hoàn thành một lần nữa để chèn ảnh đã xén vào ghi chú của bạn. Nếu bạn đổi ý và không muốn chèn ảnh đã xén, hãy gõ nhẹ vào mũi tên quay lại ở góc dưới bên trái.

Lưu ý: Để xóa ảnh, hãy nhấn và giữ ảnh cho đến khi bạn thấy thanh công cụ. Gõ nhẹ vào cắt hoặc xóa.

iPhone

 1. Làm theo các bước được nêu trong chèn ảnh trong Microsoft OneNote.

 2. Trước khi gõ nhẹ vào nút thực hiện để chèn ảnh bạn đã chọn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xén ở góc trên bên phải.

 3. Kéo bất kỳ núm điều khiển nào xuất hiện trên ảnh đã chọn để chọn các phần của ảnh mà bạn muốn giữ. (Các phần của hình ảnh xuất hiện ở bên ngoài vùng chọn này sẽ được cắt ra xa.)

  Mẹo: 

  • Để cắt xén ảnh để các cạnh và hình vuông ở trên cùng, hãy kéo núm điều khiển bên.

  • Để xén ảnh để hình ảnh bị lệch, hãy kéo núm điều khiển góc.

 4. Gõ nhẹ vào được thực hiện ở góc dưới bên phải để hoàn tất cắt xén ảnh.

 5. Nhấn vào hoàn thành một lần nữa để chèn ảnh đã xén vào ghi chú của bạn. Nếu bạn đổi ý và không muốn chèn ảnh đã xén, hãy gõ nhẹ vào mũi tên quay lại ở góc dưới bên trái.

Lưu ý: Để xóa ảnh, hãy nhấn và giữ ảnh cho đến khi bạn thấy thanh công cụ. Gõ nhẹ vào cắt hoặc xóa.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×