Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để duy trì hiển thị một khu vực của Mô hình Dữ liệu trong khi bạn cuộn tới một khu vực khác trong cửa sổ Power Pivot, bạn có thể khóa các cột cụ thể trong một khu vực bằng cách cố định chúng.

  1. Trong cửa Power Pivot, hãy chọn bảng có chứa các cột bạn muốn cố định.

  2. Chọn một hoặc nhiều cột cần cố định.

  3. Bấm Thiết kế > Cột > Cố định.

Cột cố định sẽ di chuyển lên trước bảng. Các cột bổ sung mà bạn cố định sẽ được đặt cạnh cột đầu tiên mà bạn đóng băng. Nếu sau đó bạn bỏ cố định cột, nó sẽ không được di chuyển trở lại vị trí ban đầu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×