Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng trắng là một trang trống để ghi chú, bản vẽ hoặc hình ảnh đã nhập mà người dự cuộc họp có thể làm việc cùng nhau. Khi phiên kết thúc, bạn có thể lưu sản phẩm cộng tác của mình.

Bạn muốn làm gì?

Mở bảng trắng mới

Bạn phải là diễn giả cuộc họp để có thể mở bảng trắng. Nếu bạn chưa phải là diễn giả, người tổ chức cuộc họp hoặc bất kỳ diễn giả nào khác trong cuộc họp có thể đặt bạn làm diễn giả. Tất cả người dự cuộc họp, cho dù diễn giả hay người dự, đều có thể làm việc trên bảng trắng.

 • Trong cửa sổ cuộc họp, bấm menu Chia sẻ, rồi bấm Bảng trắng Mới.
  Một bảng trắng trống sẽ mở ra trên nền (ngăn bên phải cửa sổ cuộc họp) trên màn hình của mọi người.

Lưu ý:  Nếu diễn giả mở một bảng trắng khác hoặc bắt đầu một hoạt động chia sẻ khác, bảng trắng này sẽ tự động đóng nhưng sẵn có trong Danh sách Nội dung để dùng sau trong cuộc họp.

Đầu trang

Thêm nội dung

Sử dụng các công cụ dọc theo phần dưới cùng của bảng trắng để thêm nội dung.

Lưu ý:  Một số người dự cuộc họp có thể làm việc đồng thời trên bảng trắng, nhưng mỗi công cụ chỉ có thể được sử dụng bởi một người tại một thời điểm.

Văn bản

Nhập

 • Trên bảng trắng mới, bạn chỉ cần bấm vào vị trí bất kỳ, rồi bắt đầu nhập. Nếu không, trước tiên hãy bấm vào nút Chọn Công cụ Chọn và Nhập nhập.

 • Chọn phông chữ và kích cỡ bằng cách bấm vào mũi tên xuống bên cạnh nút Chọn và Nhập trước khi bạn bắt đầu nhập.

 • Sử dụng nút Màu để Công cụ Màu chọn màu văn bản trước khi bạn bắt đầu nhập

Dán

 1. Sao chép vào Bảng tạm văn bản bạn muốn sử dụng.

 2. Bấm vào bảng trắng nơi bạn muốn dán văn bản, rồi nhấn CTRL+V.

Bạn có thể sử dụng nút Công cụ Màu để chọn màu văn bản trước khi dán.

Đường, mũi tên và hình dạng

 • Bấm vào nút Đường kẻ Công cụ đường kẻ, rồi vẽ đường kẻ hoặc bấm vào mũi tên xuống bên cạnh nút, rồi chọn một hình dạng khác.

 • Dùng nút Màu để Công cụ Màu chọn màu trước khi bạn bắt đầu vẽ.

Vẽ bằng tay hoặc tô sáng

 • Bấm vào nút Bút Công cụ Bút, rồi bắt đầu viết hoặc vẽ bằng màu đen hoặc bấm vào mũi tên xuống bên cạnh nút đó, rồi chọn màu bút khác hoặc "bút tô sáng" trong suốt để vẽ.

Mũi tên, dấu kiểm hoặc dấu X

 • Bấm vào nút Dấu Mũi tên Công cụ Đóng dấu Mũi tên, rồi bấm vào bảng trắng để thêm mũi tên hoặc bấm vào mũi tên xuống bên cạnh nút, rồi chọn dấu kiểm hoặc X.

Chèn ảnh

 1. Bấm vào nút Chèn hình ảnh Công cụ Chèn Ảnh, dẫn hướng đến hình ảnh bạn muốn, rồi bấm đúp vào ảnh đó.

 2. Đổi kích cỡ ảnh đã nhập bằng cách kéo hình tam giác ở góc dưới bên phải.

Đầu trang

Di chuyển nội dung

Bạn có thể chọn, rồi di chuyển mọi thứ trên bảng trắng.

Di chuyển một đối tượng

 1. Bấm vào nút Chọn và Nhập Công cụ Chọn và Nhập.

 2. Bấm vào đối tượng bạn muốn di chuyển.
  Một hình chữ nhật lựa chọn xuất hiện xung quanh đối tượng đã chọn.

 3. Kéo đến vị trí mới.

  Lưu ý:  Đối với văn bản đã nhập, hãy trỏ đến thanh trên đầu hộp văn bản trước khi bạn bắt đầu kéo nó.

Di chuyển nhiều đối tượng cùng một lúc

 1. Bấm vào nút Chọn và Nhập Công cụ Chọn và Nhập.

 2. Sử dụng con trỏ chuột để vẽ một hộp xung quanh mọi thứ bạn muốn di chuyển.
  Hình chữ nhật lựa chọn xuất hiện xung quanh các đối tượng đã chọn.

 3. Đặt con trỏ chuột vào bất kỳ đối tượng nào được chọn, rồi kéo nhóm đến vị trí mới.

Đầu trang

Thay đổi màu nội dung

Bạn có thể thay đổi màu của hầu hết các đối tượng sau khi thêm chúng vào bảng trắng.

 1. Bấm vào nút Chọn và Nhập Công cụ Chọn và Nhập.

 2. Bấm vào đối tượng bạn muốn thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi một vài đối tượng thành cùng một màu, hãy sử dụng con trỏ chuột để vẽ một hộp xung quanh tất cả các đối tượng đó.
  Một hình chữ nhật lựa chọn xuất hiện xung quanh đối tượng hoặc đối tượng đã chọn.

 3. Bấm vào nút Màu Công cụ Màu, rồi bấm vào màu bạn muốn.

Đầu trang

Hoàn tác và làm lại công việc của bạn

Để hoàn tác hoặc làm lại công việc của bạn, hãy làm như sau:

 • Bấm vào mũi tên Công cụ Bổ sung, rồi bấm vào Hoàn táchoặc Làm lại.
  Mũi tên Công cụ Bổ sungbạn
  có thể sử dụng công cụ này nhiều lần để tiến và lùi trong các thay đổi đối với bảng trắng.

  Lưu ý:  Bạn không thể sử dụng quy trình này cho công việc của người khác.

Đầu trang

Xác định ai đã thêm hoặc thay đổi nội dung

Để xem ai đã thêm hoặc thay đổi nội dung trên bảng trắng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Đối với các mục không phải là văn bản trên bảng trắng, hãy giữ con trỏ chuột trên nội dung để xem thông tin "Người tạo" và "Người sửa đổi lần cuối".

 • Đối với văn bản đã nhập, hãy trỏ vào văn bản, rồi giữ con trỏ chuột trên hình chữ nhật đặc xuất hiện phía trên văn bản khi bạn trỏ vào văn bản đó.

Đầu trang

Trỏ tới nội dung để hiển thị nội dung bạn đang tham chiếu đến

Dùng công cụ Con trỏ Laser để hiển thị cho những người dự cuộc họp khác xem bạn đang tham chiếu đến điều gì.

 1. Bấm vào nút Con trỏ Laser Con trỏ laser.

 2. Bấm vào đối tượng bạn muốn trỏ đến và nhấn và giữ nút chuột.
  Mọi người sẽ thấy chỉ báo vòng tròn màu lam và tên của bạn.

Đầu trang

Xóa nội dung

Để xóa nội dung, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào nút Chọn và Nhập Công cụ Chọn và Nhập.

 2. Chọn đối tượng bạn muốn xóa.

 3. Nhấn phím Delete.

Đầu trang

Đổi tên bảng trắng

Việc đặt tên bảng trắng trong cuộc họp sẽ đặc biệt hữu ích nếu nhóm sẽ chuyển đổi qua lại giữa một vài bảng trắng.

 • Bấm vào mũi tên xuống ở đầu nền, bấm vào mũi tên bên cạnh bảng trắng bạn muốn đổi tên, rồi bấm đổi tên.

Đầu trang

Lưu bảng trắng

Lưu bảng trắng vào máy tính của bạn để truy nhập vào công việc cộng tác của bạn sau khi cuộc họp kết thúc.

 • Bấm vào nút Lưu Lưu với chú thích, nhập tên tệp, rồi bấm Lưu.

Đầu trang

Tạm thời đóng bảng trắng

Để đóng bảng trắng mà bạn sẽ muốn sử dụng lại sau này, hãy làm như sau:

 • Ở góc trên bên phải của nền, bấm Dừng Chia sẻ.
  Bảng trắng đóng lại nhưng vẫn sẵn dùng sau đó trong cuộc họp.

Bạn có thể mở lại bảng trắng sau bằng một trong các cách sau:

 • Nếu giai đoạn đang mở, hãy bấm Vào Danh sách Nội dung, rồi bấm vào bảng trắng bạn muốn chia sẻ.

 • Nếu giai đoạn bị ẩn, hãy bấm vào menu Chia sẻ, bấm Nội dung Gần đây, rồi bấm vào bảng trắng.

Đầu trang

Xem riêng bảng trắng đã đóng

Bạn có thể tham khảo bảng trắng đã đóng mà không chia sẻ nó với những người dự khác.

 1. Nếu giai đoạn bị ẩn, hãy bấm vào menu Chia sẻ, rồi bấm vào Hiển thị Giai đoạn.

 2. Ở phía trên cùng của giai đoạn, hãy bấm Danh sách Nội dung, bấm vào mũi tên bên cạnh bảng trắng bạn muốn xem, rồi bấm Xem Riêng tư.

Đầu trang

Xóa vĩnh viễn bảng trắng

Để xóa bảng trắng, hãy làm như sau:

 • Bấm vào mũi tên xuống ở đầu nền, bấm vào mũi tên bên cạnh bảng trắng bạn muốn xóa, rồi bấm Loại bỏ khỏi Cuộc họp.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×