Mục lục
×
Bắt đầu nhanh Microsoft Teams

@đề cập đến ai đó

Một @mention giống như một người gõ nhẹ vào vai — một cách để thu hút sự chú ý của ai đó trong cuộc hội thoại trong kênh hoặc cuộc trò chuyện.

 1. Trong hộp nơi bạn nhập thư, nhập @, sau đó nhập vài chữ cái đầu tiên của tên của người đó. Bạn cũng có thể @đề cập đến toàn bộ các nhóm và kênh.

 2. Chọn người đó. Lặp lại cho tất cả những người bạn muốn @đề cập đến.

Mỗi người mà bạn @mention nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của mình. Đánh dấu vào vòng tròn màu đỏ bên cạnh Hoạt động Nút Hoạt động ngay bây giờ để xem liệu ai đó đã @đề cập đến bạn!

@đề cập ai đó

Luôn kiểm soát mọi việc

Thông báo cho bạn biết khi ai đó @đề cập đến bạn, thích bài đăng của bạn hoặc trả lời một chủ đề mà bạn đã tạo. Nguồn cấp dữ liệu Hoạt động giúp bạn luôn cập nhật tất cả các thông báo.

 1. Bấm vào Hoạt động Nút Hoạt động.

 2. Nguồn cấp dữ liệu hiển thị cho bạn tóm tắt về mọi thứ đã xảy ra trong các kênh bạn theo dõi.

  • Bấm bộ lọc Nút Lọc để chỉ hiển thị một số loại thông báo nhất định, chẳng hạn như @mentions hoặc phản ứng.

  • Chọn Nguồn cấp dữ liệu > Hoạt động của tôi để xem danh sách tất cả những hoạt động bạn thực hiện gần đây trong Teams.

Nguồn cấp hoạt động của nhóm

Tìm kiếm tin nhắn, người, hoặc tệp tin

Tìm kiếm bao gồm toàn bộ tổ chức của bạn — tất cả các nhóm và kênh mà bạn là một phần của.

 1. Nhập cụm từ vào hộp lệnh ở đầu ứng dụng và nhấn Enter.

 2. Chọn tab Tin nhắn, Người, hoặc Tệp tin.

 3. Chọn một mục trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể chọn thêm bộ lọc để tinh chỉnh thêm các kết quả tìm kiếm của mình.

Tìm kiếm người, cuộc hội thoại và tệp

Tiếp theo: Thiết lập các ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×