Các đặc tả và giới hạn của sổ làm việc và trang tính

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Mở sổ làm việc

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống và các nguồn hệ thống

Tổng số hàng và cột trên một trang tính

1.048.576 hàng với 16.384 cột

Độ rộng Cột

255 ký tự

Chiều cao hàng

409 điểm

Ngắt trang

1.026 ngang và dọc

Tổng số ký tự một ô có thể chứa

32.767 ký tự

Ký tự trong đầu trang hoặc chân trang

255

Số lượng nguồn cấp dòng tối đa cho mỗi ô

253

Các trang trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi bộ nhớ sẵn dùng (mặc định là 1 trang)

Màu sắc trong một sổ làm việc

16 triệu màu (32 bit với toàn quyền truy nhập vào 24 bit quang phổ màu)

Các dạng xem được đặt tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các định dạng ô/kiểu ô duy nhất

65,490

Kiểu tô

256

Kiểu và độ dày của đường

256

Các kiểu phông duy nhất

1.024 phông toàn cầu sẵn dùng; 512 trên một sổ làm việc

Định dạng số trong một sổ làm việc

Từ 200 đến 250, tùy theo phiên bản ngôn ngữ của Excel mà bạn đã cài đặt

Tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các cửa sổ trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Siêu kết nối trong trang tính

65,530

Các ngăn trong một cửa sổ

4

Các trang được nối kết

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Kịch bản

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống; một báo cáo tóm tắt chỉ hiện 251 kịch bản đầu tiên

Thay đổi ô trong một kịch bản

32

Các ô điều chỉnh được trong Solver

200

Hàm tùy chỉnh

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi thu phóng

10 phần trăm đến 400 phần trăm

Báo cáo

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Sắp xếp tham chiếu

64 trong một sắp xếp đơn; không bị giới hạn khi dùng sắp xếp tuần tự

Các mức hoàn tác

100

Các trường trong một biểu mẫu dữ liệu

32

Tham số sổ làm việc

255 tham số trên một sổ làm việc

Các mục được hiển thị trong danh sách bộ lọc thả xuống

10.000

Các ô không liền kề nhau có thể được lựa chọn

2.147.483.648 ô

Giới hạn tối đa của vùng lưu trữ bộ nhớ và kích cỡ tệp cho các sổ làm việc của Mô hình Dữ liệu

Môi trường 32-bit có được 2 GB không gian địa chỉ ảo, chia sẻ bởi Excel, sổ làm việc và những bổ trợ chạy trong cùng một quá trình. Phần không gian địa chỉ của một mô hình dữ liệu có thể đạt tới tối đa 500 – 700 megabyte (MB), nhưng có thể ít hơn nếu các mô hình dữ liệu và bổ trợ khác được tải.

Môi trường 64-bit không có giới hạn cố định về kích cỡ tệp. Kích cỡ sổ làm việc chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ còn trống và tài nguyên hệ thống.

Bắt đầu từ Excel 2016, chức năng Nhận biết Địa chỉ Lớn cho phép Excel 32 bit sử dụng bộ nhớ hai lần khi người dùng làm việc trên hệ điều hành Windows 64 bit. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thay đổi chức năng Nhận biết địa chỉ lớn cho Excel.

Lưu ý: Việc thêm các bảng vào Mô hình Dữ liệu làm tăng kích cỡ tệp. Nếu bạn không dự định tạo mối quan hệ Mô hình Dữ liệu phức tạp bằng cách dùng nhiều nguồn dữ liệu và kiểu dữ liệu trong sổ làm việc của bạn, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thêm dữ liệu này vào Mô hình Dữ liệu khi bạn nhập hoặc tạo bảng, bảng trụ xoay hoặc các kết nối dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặc tả và giới hạn Mô hình Dữ liệu.

Lõi Bộ xử lý

64

Độ dài tên tệp

218 ký tự - 218 ký tự này bao gồm đường dẫn tệp. Ví dụ: C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Các đặc tả và giới hạn của phép tính

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Độ chính xác số

15 chữ số

Số âm bé nhất được phép

-2,2251E-308

Số dương bé nhất được phép

2,2251E-308

Số dương lớn nhất được phép

9,99999999999999E+307

Số âm lớn nhất được phép

-9,99999999999999E+307

Số dương lớn nhất được phép qua công thức

1,7976931348623158e+308

Số âm lớn nhất được phép qua công thức

-1,7976931348623158e+308

Độ dài của nội dung công thức

8.192 ký tự

Độ dài trong của công thức

16.384 byte

Các lần lặp

32.767

Mảng trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi được chọn

2.048

Các tham đối trong một hàm

255

Các mức lồng nhau của các hàm

64

Thể loại hàm do người dùng xác định

255

Số hàm có sẵn trong trang tính

341

Kích cỡ của ngăn xếp chồng toán hạng

1.024

Phụ thuộc theo trang tính chéo

64.000 trang tính có thể tham chiếu đến các trang khác

Phụ thuộc theo công thức mảng trang tính chéo

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo vùng

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo vùng trên một trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo một ô đơn

4 tỷ công thức có thể phụ thuộc vào một ô đơn

Độ dài nội dung của ô được nối kết từ các sổ làm việc đóng

32.767

Ngày tháng sớm nhất được phép dùng cho phép tính

1 Tháng 1, 1900 (1 Tháng 1, 1904, nếu dùng hệ thống ngày tháng 1904)

Ngày tháng muộn nhất được phép dùng cho phép tính

31 Tháng Mười Hai năm 9999

Lượng thời gian lớn nhất có thể được nhập vào

9999:59:59

Các đặc tả và giới hạn của việc lập biểu đồ

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Các biểu đồ được nối kết đến sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các trang tính được tham chiếu bởi một biểu đồ

255

Chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

255

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 2-D

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 3D

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các điểm dữ liệu cho tất cả các chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các đặc tả và giới hạn của báo cáo PivotTable và PivotChart

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Báo cáo PivotTable trên một trang

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các mục duy nhất trên một trường

1.048.576

Các trường Hàng hoặc cột trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong báo cáo PivotTable

256 (có thể được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ)

Các trường giá trị trong báo cáo PivotTable

256

Các công thức mục được tính trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong Báo cáo PivotChart

256 (có thể được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ)

Các trường giá trị trong báo cáo PivotTable

256

Các công thức mục được tính trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Độ dài của tên MDX cho một mục PivotTable

32.767

Độ dài cho một chuỗi PivotTable tương đối

32.767

Các mục được hiển thị trong danh sách bộ lọc thả xuống

10.000

Sổ làm việc với thông báo "Cho phép nhiều người dùng thay đổi..." đã bật cài đặt

Nếu cài đặt Cho phép nhiều người dùng thay đổi... được bật cho một sổ làm việc thì thông tin sau đây sẽ được áp dụng. Bạn có thể truy nhập thiết đặt này bằng cách bấm vào tab Xem lại > việc Chia sẻ Sổ làm việc. Lưu ý rằng trong các phiên bản Excel mới hơn, nút Chia sẻ Sổ làm việc đã bị ẩn. Để bỏ ẩn, bấm vào Tùy chọn Tệp > chọn > Công cụ Truy nhập Nhanh. Mở danh sách dưới mục Chọn lệnh từ, rồi chọn Tất cả Lệnh. Cuộn xuống danh sách đó cho đến khi bạn nhìn thấy mục Chia sẻ Sổ làm việc (Thừa tự). Chọn mục đó, rồi bấm Thêm. Bấm OK. Nút Chia sẻ Sổ làm việc bây giờ nằm ở phía trên cùng của cửa sổ Excel.

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Những người dùng có thể mở tệp cùng một lúc

256

Dạng xem cá nhân trong sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Những ngày lịch sử thay đổi được duy trì

32.767 (mặc định là 30 ngày)

Các sổ làm việc có thể được phối tại một thời điểm

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các ô có thể được tô sáng

32.767

Các màu được dùng để xác định các thay đổi do những người dùng khác nhau tạo ra khi tính năng tô sáng thay đổi được bật

32 (mỗi người dùng được xác định bởi một màu riêng biệt; các thay đổi được tạo ra bởi người dùng hiện tại được tô sáng bằng màu xanh nước biển)

Bảng Excel trong sổ làm việc

0 (số không)

Lưu ý: Sổ làm việc có chứa một hoặc nhiều bảng Excel không thể bật cài đặt Cho phép nhiều người dùng... thay đổi.

Các đặc tả và giới hạn của sổ làm việc và trang tính

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Mở sổ làm việc

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống và các nguồn hệ thống

Tổng số hàng và cột trên một trang tính

1.048.576 hàng với 16.384 cột

Độ rộng Cột

255 ký tự

Chiều cao hàng

409 điểm

Ngắt trang

1.026 ngang và dọc

Tổng số ký tự một ô có thể chứa

32.767 ký tự

Ký tự trong đầu trang hoặc chân trang

255

Số lượng nguồn cấp dòng tối đa cho mỗi ô

253

Các trang trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi bộ nhớ sẵn dùng (mặc định là 3 trang tính)

Màu sắc trong một sổ làm việc

16 triệu màu (32 bit với toàn quyền truy nhập vào 24 bit quang phổ màu)

Các dạng xem được đặt tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các định dạng ô/kiểu ô duy nhất

65,490

Kiểu tô

256

Kiểu và độ dày của đường

256

Các kiểu phông duy nhất

1.024 phông toàn cầu sẵn dùng; 512 trên một sổ làm việc

Định dạng số trong một sổ làm việc

Từ 200 đến 250, tùy theo phiên bản ngôn ngữ của Excel mà bạn đã cài đặt

Tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các cửa sổ trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Siêu kết nối trong trang tính

65.530 siêu kết nối

Các ngăn trong một cửa sổ

4

Các trang được nối kết

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Kịch bản

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống; một báo cáo tóm tắt chỉ hiện 251 kịch bản đầu tiên

Thay đổi ô trong một kịch bản

32

Các ô điều chỉnh được trong Solver

200

Hàm tùy chỉnh

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi thu phóng

10 phần trăm đến 400 phần trăm

Báo cáo

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Sắp xếp tham chiếu

64 trong một sắp xếp đơn; không bị giới hạn khi dùng sắp xếp tuần tự

Các mức hoàn tác

100

Các trường trong một biểu mẫu dữ liệu

32

Tham số sổ làm việc

255 tham số trên một sổ làm việc

Các mục được hiển thị trong danh sách bộ lọc thả xuống

10.000

Các ô không liền kề nhau có thể được lựa chọn

2.147.483.648 ô

Lõi Bộ xử lý

64

Các đặc tả và giới hạn của phép tính

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Độ chính xác số

15 chữ số

Số âm bé nhất được phép

-2,2251E-308

Số dương bé nhất được phép

2,2251E-308

Số dương lớn nhất được phép

9,99999999999999E+307

Số âm lớn nhất được phép

-9,99999999999999E+307

Số dương lớn nhất được phép qua công thức

1,7976931348623158e+308

Số âm lớn nhất được phép qua công thức

-1,7976931348623158e+308

Độ dài của nội dung công thức

8.192 ký tự

Độ dài trong của công thức

16.384 byte

Các lần lặp

32.767

Mảng trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi được chọn

2.048

Các tham đối trong một hàm

255

Các mức lồng nhau của các hàm

64

Thể loại hàm do người dùng xác định

255

Số hàm có sẵn trong trang tính

341

Kích cỡ của ngăn xếp chồng toán hạng

1.024

Phụ thuộc theo trang tính chéo

64.000 trang tính có thể tham chiếu đến các trang khác

Phụ thuộc theo công thức mảng trang tính chéo

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo vùng

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo vùng trên một trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo một ô đơn

4 tỷ công thức có thể phụ thuộc vào một ô đơn

Độ dài nội dung của ô được nối kết từ các sổ làm việc đóng

32.767

Ngày tháng sớm nhất được phép dùng cho phép tính

1 Tháng 1, 1900 (1 Tháng 1, 1904, nếu dùng hệ thống ngày tháng 1904)

Ngày tháng muộn nhất được phép dùng cho phép tính

31 Tháng Mười Hai năm 9999

Lượng thời gian lớn nhất có thể được nhập vào

9999:59:59

Các đặc tả và giới hạn của việc lập biểu đồ

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Các biểu đồ được nối kết đến sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các trang tính được tham chiếu bởi một biểu đồ

255

Chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

255

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 2-D

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 3D

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các điểm dữ liệu cho tất cả các chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các đặc tả và giới hạn của báo cáo PivotTable và PivotChart

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Báo cáo PivotTable trên một trang

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các mục duy nhất trên một trường

1.048.576

Các trường Hàng hoặc cột trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong báo cáo PivotTable

256 (có thể được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ)

Các trường giá trị trong báo cáo PivotTable

256

Các công thức mục được tính trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong Báo cáo PivotChart

256 (có thể được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ)

Các trường giá trị trong báo cáo PivotTable

256

Các công thức mục được tính trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Độ dài của tên MDX cho một mục PivotTable

32.767

Độ dài cho một chuỗi PivotTable tương đối

32.767

Các mục được hiển thị trong danh sách bộ lọc thả xuống

10.000

Sổ làm việc với thông báo "Cho phép nhiều người dùng thay đổi..." đã bật cài đặt

Nếu cài đặt Cho phép nhiều người dùng thay đổi... được bật cho một sổ làm việc thì thông tin sau đây sẽ được áp dụng. Bạn có thể truy nhập thiết đặt này bằng cách bấm vào tab Xem lại > việc Chia sẻ Sổ làm việc.

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Những người dùng có thể mở và chia sẻ tệp cùng một lúc

256

Dạng xem cá nhân trong sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Những ngày lịch sử thay đổi được duy trì

32.767 (mặc định là 30 ngày)

Các sổ làm việc có thể được phối tại một thời điểm

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các ô có thể được tô sáng trong sổ làm việc

32.767

Các màu được dùng để xác định các thay đổi do những người dùng khác nhau tạo ra khi tính năng tô sáng thay đổi được bật

32 (mỗi người dùng được xác định bởi một màu riêng biệt; các thay đổi được tạo ra bởi người dùng hiện tại được tô sáng bằng màu xanh nước biển)

Bảng Excel trong sổ làm việc

0 (số không)

Lưu ý: Sổ làm việc có chứa một hoặc nhiều bảng Excel không thể bật cài đặt Cho phép nhiều người dùng... thay đổi.

Các đặc tả và giới hạn của sổ làm việc và trang tính

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Mở sổ làm việc

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống và các nguồn hệ thống

Tổng số hàng và cột trên một trang tính

1.048.576 hàng với 16.384 cột

Độ rộng Cột

255 ký tự

Chiều cao hàng

409 điểm

Ngắt trang

1.026 ngang và dọc

Tổng số ký tự một ô có thể chứa

32.767 ký tự

Ký tự trong đầu trang hoặc chân trang

255

Số lượng nguồn cấp dòng tối đa cho mỗi ô

253

Các trang trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi bộ nhớ sẵn dùng (mặc định là 3 trang tính)

Màu sắc trong một sổ làm việc

16 triệu màu (32 bit với toàn quyền truy nhập vào 24 bit quang phổ màu)

Các dạng xem được đặt tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các định dạng ô/kiểu ô duy nhất

65,490

Kiểu tô

256

Kiểu và độ dày của đường

256

Các kiểu phông duy nhất

1.024 phông toàn cầu sẵn dùng; 512 trên một sổ làm việc

Định dạng số trong một sổ làm việc

Từ 200 đến 250, tùy theo phiên bản ngôn ngữ của Excel mà bạn đã cài đặt

Tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các cửa sổ trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Siêu kết nối trong trang tính

65.530 siêu kết nối

Các ngăn trong một cửa sổ

4

Các trang được nối kết

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Kịch bản

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống; một báo cáo tóm tắt chỉ hiện 251 kịch bản đầu tiên

Thay đổi ô trong một kịch bản

32

Các ô điều chỉnh được trong Solver

200

Hàm tùy chỉnh

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi thu phóng

10 phần trăm đến 400 phần trăm

Báo cáo

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Sắp xếp tham chiếu

64 trong một sắp xếp đơn; không bị giới hạn khi dùng sắp xếp tuần tự

Các mức hoàn tác

100

Các trường trong một biểu mẫu dữ liệu

32

Tham số sổ làm việc

255 tham số trên một sổ làm việc

Lọc danh sách thả xuống

10.000

Các đặc tả và giới hạn của phép tính

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Độ chính xác số

15 chữ số

Số âm bé nhất được phép

-2,2251E-308

Số dương bé nhất được phép

2,2251E-308

Số dương lớn nhất được phép

9,99999999999999E+307

Số âm lớn nhất được phép

-9,99999999999999E+307

Số dương lớn nhất được phép qua công thức

1,7976931348623158e+308

Số âm lớn nhất được phép qua công thức

-1,7976931348623158e+308

Độ dài của nội dung công thức

8.192 ký tự

Độ dài trong của công thức

16.384 byte

Các lần lặp

32.767

Mảng trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi được chọn

2.048

Các tham đối trong một hàm

255

Các mức lồng nhau của các hàm

64

Thể loại hàm do người dùng xác định

255

Số hàm có sẵn trong trang tính

341

Kích cỡ của ngăn xếp chồng toán hạng

1.024

Phụ thuộc theo trang tính chéo

64.000 trang tính có thể tham chiếu đến các trang khác

Phụ thuộc theo công thức mảng trang tính chéo

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo vùng

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo vùng trên một trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phụ thuộc theo một ô đơn

4 tỷ công thức có thể phụ thuộc vào một ô đơn

Độ dài nội dung của ô được nối kết từ các sổ làm việc đóng

32.767

Ngày tháng sớm nhất được phép dùng cho phép tính

1 Tháng 1, 1900 (1 Tháng 1, 1904, nếu dùng hệ thống ngày tháng 1904)

Ngày tháng muộn nhất được phép dùng cho phép tính

31 Tháng Mười Hai năm 9999

Lượng thời gian lớn nhất có thể được nhập vào

9999:59:59

Các đặc tả và giới hạn của việc lập biểu đồ

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Các biểu đồ được nối kết đến sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các trang tính được tham chiếu bởi một biểu đồ

255

Chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

255

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 2-D

32,000

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 3D

4.000

Các điểm dữ liệu cho tất cả các chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

256,000

Các đặc tả và giới hạn của báo cáo PivotTable và PivotChart

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Báo cáo PivotTable trên một trang

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các mục duy nhất trên một trường

1.048.576

Các trường Hàng hoặc cột trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong báo cáo PivotTable

256 (có thể được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ)

Các trường giá trị trong báo cáo PivotTable

256

Các công thức mục được tính trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong Báo cáo PivotChart

256 (có thể được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ)

Các trường giá trị trong báo cáo PivotTable

256

Các công thức mục được tính trong báo cáo PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Độ dài của tên MDX cho một mục PivotTable

32.767

Độ dài cho một chuỗi PivotTable tương đối

32.767

Sổ làm việc với thông báo "Cho phép nhiều người dùng thay đổi..." đã bật cài đặt

Nếu cài đặt Cho phép nhiều người dùng thay đổi... được bật cho một sổ làm việc thì thông tin sau đây sẽ được áp dụng. Thiết đặt này được bật khi dùng Sổ làm việc Dùng chung.

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Những người dùng có thể mở và chia sẻ sổ làm việc cùng một lúc

256

Dạng xem cá nhân trong sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Những ngày lịch sử thay đổi được duy trì

32.767 (mặc định là 30 ngày)

Các sổ làm việc có thể được phối tại một thời điểm

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các ô có thể được tô sáng

32.767

Các màu được dùng để xác định các thay đổi do những người dùng khác nhau tạo ra khi tính năng tô sáng thay đổi được bật

32 (mỗi người dùng được xác định bởi một màu riêng biệt; các thay đổi được tạo ra bởi người dùng hiện tại được tô sáng bằng màu xanh nước biển)

Bảng Excel trong sổ làm việc

0 (số không)

Lưu ý: Sổ làm việc có chứa một hoặc nhiều bảng Excel không thể bật cài đặt Cho phép nhiều người dùng... thay đổi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×