Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CEILING trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số được làm tròn lên, xa số không, đến bội số có nghĩa gần nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn tránh dùng đồng penny trong giá và sản phẩm của bạn có giá là $4.42, hãy dùng công thức =CEILING(4.42,0.05) để làm tròn lên đến đồng nickel gần nhất.

Cú pháp

CEILING(number, significance)

Cú pháp hàm CEILING có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn làm tròn.

  • Significance    Bắt buộc. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CEILING trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất chấp dấu của số, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là bội số chính xác của mức quan trọng thì không làm tròn.

  • Nếu số âm và mức quan trọng âm, giá trị được làm tròn xuống, xa số không.

  • Nếu số âm và mức quan trọng dương, giá trị được làm tròn lên tiến đến số không.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu. 

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CEILING(2.5, 1)

Làm tròn 2,5 lên đến bội số gần nhất của 1

3

=CEILING(-2.5, -2)

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của -2

-4

=CEILING(-2.5, 2)

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của 2

-2

=CEILING(1.5, 0.1)

Làm tròn 1,5 lên đến bội số gần nhất của 0,1

1,5

=CEILING(0.234, 0.01)

Làm tròn 0,234 lên đến bội số gần nhất của 0,01

0,24

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×