Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm CEILING.MATH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn số lên số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp

CEILING.MATH(số; [ý nghĩa]; [phương thức])

Cú pháp hàm CEILING.MATH có các đối số sau.

  • Number    Bắt buộc. Number phải nhỏ hơn 9,99E+307 và lớn hơn -2,229E-308.

  • Significance    Tùy chọn. Bội số mà Số được làm tròn lên.

  • Mode    Tùy chọn. Đối với số âm, kiểm soát xem Số có được làm tròn tới hoặc khác 0 hay không.

Chú thích

  • Theo mặc định, số có nghĩa là +1 đối với số dương và -1 đối với số âm.

  • Theo mặc định, số dương có các chữ số thập phân được làm tròn lên tới số nguyên gần nhất. Ví dụ, 6,3 được làm tròn lên 7.

  • Theo mặc định, số âm có các chữ số thập phân được làm tròn lên (tới 0) tới số nguyên gần nhất. Ví dụ, -6,7 được làm tròn lên -6.

  • Bẳng cách chỉ định các đối số của Số có nghĩa và Mode, bạn có thể thay đổi hướng làm tròn của các số âm. Ví dụ, làm tròn -6,3 lên số có nghĩa của 1 với mode của 1 làm tròn khác 0, lên đến -7. Có nhiều cách kết hợp các giá trị Số có nghĩa và Mode ảnh hưởng đến việc làm tròn các số âm theo các cách khác nhau.

  • Đối số Mode không ảnh hưởng đến số dương.

  • Đối số của số có nghĩa làm tròn số lên đến số nguyên gần nhất là bội số của số có nghĩa được chỉ định. Ngoại lệ xảy ra khi số cần làm tròn là số nguyên. Ví dụ, đối với số có nghĩa của 3, số được làm tròn lên đến số nguyên tiếp theo là bội số của 3.

  • Nếu Số chia cho Số có nghĩa của 2 hoặc kết quả lớn hơn trong số dư, kết quả sẽ được làm tròn lên.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CEILING.MATH(24.3,5)

Làm tròn 24,3 lên đến số nguyên gần nhất là bội số của 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6.7)

Làm tròn 6,7 lên đến số nguyên gần nhất (7).

7

=CEILING.MATH(-8.1,2)

Làm tròn -8,1 lên (tiến tới không 0) đến số nguyên gần nhất là bội số của 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5.5,2,-1)

Làm tròn -5,5 xuống (ra xa 0) đến số nguyên gần nhất là bội số của 2 với số yếu vị -1, làm đảo nghịch hướng làm tròn (-6).

-6

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×