Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Word, bạn có thể chèn ký hiệu toán học vào phương trình hoặc văn bản bằng cách sử dụng công cụ phương trình.

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm vào mũi tên bên dưới Phương trình, rồi bấm vào Chèn Phương trình Mới.

    Menu Phương trình

  2. Bên dưới Công cụ Phương trình, trên tab Thiết kế, trong nhóm Ký hiệu, bấm vào mũi tên Xem thêm.

    Bấm vào mũi tên Xem thêm để tìm thêm ký hiệu toán học

  3. Bấm vào mũi tên bên cạnh tên của bộ ký hiệu, rồi chọn bộ ký hiệu mà bạn muốn hiển thị.

  4. Bấm vào ký hiệu mà bạn muốn chèn.

Bộ ký hiệu sẵn có

Bộ ký hiệu toán học sau đây sẵn có trong nhóm Ký hiệu ở Word. Sau khi bấm vào mũi tên Xem thêm, hãy bấm vào menu ở đầu danh sách ký hiệu để xem từng nhóm ký hiệu.

Bộ ký hiệu

Tập con

Định nghĩa

Toán học Cơ bản

Không có

Các ký hiệu toán học thường được sử dụng, chẳng hạn như > và <

Chữ cái Hy Lạp

Chữ thường

Chữ thường từ bảng chữ cái Hy Lạp

Chữ hoa

Chữ hoa từ bảng chữ cái Hy Lạp

Ký hiệu Giống Chữ cái

Không có

Các ký hiệu giống với chữ cái

Toán tử

Toán tử Nhị phân Thường gặp

Các ký hiệu thực hiện phép tính trên hai số, như + và ÷

Toán tử Quan hệ Thường gặp

Ký hiệu biểu diễn mối quan hệ giữa hai biểu thức, như = và ~

Toán tử N nguyên Cơ bản

Các toán tử hoạt động trên nhiều loại biến hoặc số hạng

Toán tử Nhị phân Nâng cao

Các ký hiệu bổ sung thực hiện phép tính trên hai số

Toán tử Quan hệ Nâng cao

Ký hiệu bổ sung biểu diễn mối quan hệ giữa hai biểu thức

Mũi tên

Không có

Ký hiệu chỉ hướng

Quan hệ Phủ định

Không có

Ký hiệu biểu diễn mối quan hệ phủ định

Tập lệnh

Tập lệnh

Kiểu chữ Tập lệnh toán học

Chữ in Đức cổ

Kiểu chữ in Đức cổ toán học

Gạch Kép

Kiểu chữ gạch kép toán học

Hình học

Không có

Ký hiệu hình học thường được sử dụng

Xem thêm

Chèn dấu kiểm hoặc ký hiệu khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×