Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn chính xác ngày hoặc thời gian vào biểu mẫu được in ra được phản ánh trong biểu mẫu được in, bạn có thể sử dụng văn bản tự động mã trong hộp thoại Chèn đầu trangChèn chân trang để hoàn thành các tác vụ này.

Bạn cũng có thể thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn, mà ngày được nhập vào biểu mẫu người dùng sẽ in tự động trong đầu trang hoặc chân trang. Ví dụ, trong một mẫu báo cáo chi phí biểu mẫu, bạn có thể muốn bắt đầu và kết thúc ngày tháng cho khoảng thời gian chi phí in trong chân trang của biểu mẫu.

Bạn muốn làm gì?

Chèn ngày hiện tại trong đầu trang hoặc chân trang

Ngày tháng được gắn kết tới thiết đặt khu vực cụ thể cho hệ thống hoạt động của người dùng. Vì vậy, ngày tháng có thể in khác cho người dùng khác nhau, tùy thuộc vào thiết đặt ngày của người dùng.

 1. Trên menu dạng xem , bấm đầu trang và chân trang.

 2. Bấm vào tab Thiết đặt in .

 3. Bên dưới đầu trang và chân trang, bấm đầu trang hoặc chân trang.

 4. Trong hộp Văn bản tự động chèn , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để in ngắn Phiên bản của ngày hôm nay trong đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm Ngày ngắn.

   Với thiết đặt này được chọn, định dạng ngày ngắn sẽ in dưới dạng, ví dụ: 09/22/05 cho tiếng Anh (Hoa Kỳ), mặc dù người dùng có thể tùy chỉnh định dạng hiển thị.

  • Để in nhiều phiên bản của ngày hôm nay trong đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm Ngày dài.

   Với thiết đặt này được chọn, định dạng ngày dài sẽ in dưới dạng, ví dụ, thứ năm, tháng 9 22, 2005 cho tiếng Anh (Hoa Kỳ), mặc dù người dùng có thể tùy chỉnh định dạng hiển thị.

 5. Để kiểm tra cách thay đổi của bạn sẽ trông trên biểu mẫu được in, hãy bấm Xem trước khi in Ảnh núttrên thanh công cụ chuẩn .

  Lưu ý: Đầu trang và chân trang xuất hiện trong cửa sổ xem trước khi in và trong biểu mẫu được in, và sẽ không xuất hiện trong cửa sổ xem trước thông thường.

Đầu trang

Chèn thời gian hiện tại trong đầu trang hoặc chân trang

Thời gian được gắn kết tới thiết đặt khu vực cụ thể cho hệ thống hoạt động của người dùng. Vì vậy, ngày tháng có thể in khác cho người dùng khác nhau, tùy thuộc vào thiết đặt thời gian của người dùng.

 1. Trên menu dạng xem , bấm đầu trang và chân trang.

 2. Bấm vào tab Thiết đặt in .

 3. Bên dưới đầu trang và chân trang, bấm đầu trang hoặc chân trang.

 4. Trong hộp Văn bản tự động chèn , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để in thời gian trong định dạng khu vực, hãy bấm thời gian (khu vực định dạng).

   Với thiết đặt này được chọn, thời gian sẽ in dưới dạng, ví dụ 4:01:49 chiều, mặc dù người dùng có thể tùy chỉnh định dạng hiển thị.

  • Để in thời gian trong định dạng 24 giờ, hãy bấm thời gian 24 giờ.

   Với thiết đặt này được chọn, thời gian sẽ in dưới dạng, ví dụ như 16:01:49 chiều.

 5. Để kiểm tra cách thay đổi của bạn sẽ trông trên biểu mẫu được in, hãy bấm Xem trước khi in Ảnh núttrên thanh công cụ chuẩn .

  Lưu ý: Đầu trang và chân trang xuất hiện trong cửa sổ xem trước khi in và trong biểu mẫu được in, và sẽ không xuất hiện trong cửa sổ xem trước thông thường.

Đầu trang

Chèn ngày tháng từ biểu mẫu trong đầu trang hoặc chân trang

Sử dụng phương pháp này để giúp người dùng xác định ngày in ở đầu trang hoặc chân trang. Ví dụ, trong một mẫu báo cáo chi phí biểu mẫu, bạn có thể sử dụng bộ chọn ngày để thu thập bắt đầu và kết thúc ngày cho báo cáo chi phí đã cho. Để thực hiện các ngày xuất hiện trong biểu mẫu được in, bạn có thể chèn các trường mà các điều khiển được gắn kết vào đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trên menu dạng xem , bấm đầu trang và chân trang.

 2. Bấm vào tab Thiết đặt in .

 3. Bên dưới đầu trang và chân trang, bấm đầu trang hoặc chân trang.

 4. Trong hộp Văn bản tự động chèn , bấm trường.

 5. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , chọn trường có chứa ngày hoặc thời gian bạn muốn xuất hiện trong đầu trang hoặc chân trang.

 6. Trong hộp Định dạng ngày , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị giá trị XML cho ngày trong đầu trang hoặc chân trang, để không có (Hiển thị giá trị XML) được chọn.

  • Để tùy chỉnh định dạng hiển thị cho ngày, hãy chọn Hiển thị ngày như thế này.

   Lưu ý: Nếu kiểu Hiển thị có một dấu sao cạnh nó, nó có nghĩa là ngày sẽ hiển thị theo các thiết đặt ngày tháng đã xác định cho hệ điều hành của người dùng biểu mẫu. Nếu bạn muốn ghi đè lên thiết đặt hệ điều hành, sử dụng một kiểu Hiển thị mà không cần dấu hoa thị. Lưu ý rằng việc thay đổi cách hiển thị một ngày cụ thể ảnh hưởng đến chỉ được hiển thị giá trị, không có giá trị đã lưu trong nguồn dữ liệu.

 7. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

 8. Nhập ngày trong điều khiển được gắn kết trường mà bạn đã chọn ở bước 5.

 9. Để kiểm tra cách thay đổi của bạn sẽ trông trên biểu mẫu được in, hãy bấm Xem trước khi in Ảnh núttrên thanh công cụ chuẩn .

  Lưu ý: Đầu trang và chân trang xuất hiện trong cửa sổ xem trước khi in và trong biểu mẫu được in, và sẽ không xuất hiện trong cửa sổ xem trước thông thường.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×