Chèn ngắt mục

Sử dụng dấu ngắt phần để chia và định dạng tài liệu của tất cả các kích cỡ. Ví dụ, bạn có thể ngắt các phần vào các chương và thêm định dạng như cột, đầu trang và chân trang, viền trang, cho mỗi.

Thêm dấu ngắt phần

 1. Chọn vị trí bạn muốn bắt đầu một phần mới.

 2. Đi tới bố trí > dấu ngắt.

  Các loại dấu ngắt phần được tô sáng trên tab Bố trí.

 3. Chọn loại dấu ngắt phần bạn muốn:

  • Trang tiếp theo    Ngắt phần khởi động phần mới trên trang sau đây.

   Lệnh ngắt phần Trang Tiếp theo để bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo trong tài liệu Word

  • Gián    Ngắt phần khởi động phần mới trên cùng một trang. Kiểu dấu ngắt phần này thường được sử dụng để thay đổi số cột mà không bắt đầu một trang mới.

   Lệnh ngắt phần Liên tục để bắt đầu phần mới trên cùng một trang trong tài liệu Word

  • Trang chẵn    Ngắt phần bắt đầu một phần mới ở trang có số trang chẵn tiếp theo.

   Lệnh ngắt phần Trang Chẵn để bắt đầu phần mới ở trang có số trang chẵn tiếp theo trong tài liệu Word

  • Trang lẻ    Ngắt phần bắt đầu một phần mới ở trang có số lẻ tiếp theo.

   Lệnh ngắt phần Trang Lẻ để bắt đầu phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo trong tài liệu Word

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Chèn ngắt mục

 1. Chọn vị trí bạn muốn bắt đầu một phần mới.

 2. Đi đến bố trí trang > ngắt.

  nhóm thiết lập trang

 3. Ngắt phần mà bạn muốn thêm:

  • Ngắt phần trang tiếp theo sẽ khởi động phần mới trên trang tiếp theo

   Ví dụ về ngắt phần Trang Tiếp theo

  • Dấu ngắt phần Liên tục bắt đầu một phần mới ở trên cùng một trang.

   Mẹo: Bạn có thể sử dụng dấu ngắt phần liên tục để tạo trang với số lượng cột khác nhau.

   Ví dụ về ngắt phần Liên tục

  • Trang chẵn hoặc dấu ngắt phần trang lẻ bắt đầu phần mới ở trang có đánh số hoặc số lẻ tiếp theo.

   ngắt phần trang lẻ

Chèn ngắt mục

 1. Chọn vị trí bạn muốn bắt đầu một phần mới.

 2. Đi tới bố trí > dấu ngắt, rồi chọn kiểu dấu ngắt phần bạn muốn.

  Trên tab Bố trí, menu Ngắt Phần được tô sáng

  • Trang tiếp theo    Khởi động phần mới trên trang sau đây.

   Lệnh ngắt phần Trang Tiếp theo để bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo trong tài liệu Word

  • Gián    Khởi động phần mới trên cùng một trang. Dấu ngắt phần này đặc biệt hữu ích cho các tài liệu có các cột. Bạn có thể dùng nó để thay đổi số cột mà không bắt đầu một trang mới.

   Lệnh ngắt phần Liên tục để bắt đầu phần mới trên cùng một trang trong tài liệu Word

  • Trang chẵn    Khởi động phần mới ở trang có đánh số chẵn tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn chèn ngắt trang thậm chí ở cuối trang 3, phần tiếp theo sẽ bắt đầu ở trang 4.

   Lệnh ngắt phần Trang Chẵn để bắt đầu phần mới ở trang có số trang chẵn tiếp theo trong tài liệu Word

  • Trang lẻ    Khởi động phần mới ở trang có số lẻ tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn chèn dấu ngắt phần trang lẻ ở cuối trang 3, phần tiếp theo sẽ bắt đầu ở trang 5.

   Lệnh ngắt phần Trang Lẻ để bắt đầu phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo trong tài liệu Word

Bạn có thể thêm dấu ngắt trang, nhưng Word dành cho web không thể thêm dấu ngắt phần.

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh Mở trong Word để mở tài liệu và thêm dấu ngắt phần ở đó. Khi bạn hoàn tất và lưu tài liệu, tài liệu sẽ tiếp tục được lưu trữ ở nơi bạn đã mở trong Word dành cho web.

Xem thêm

Sử dụng dấu ngắt phần để thay đổi bố trí hoặc định dạng trong một phần tài liệu của bạn

Chèn ngắt trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×