We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Sử dụng ngắt mục để chia và định dạng tài liệu ở mọi kích cỡ. Ví dụ: bạn có thể chia các phần thành các chương và thêm định dạng như cột, đầu trang và chân trang, viền trang cho từng chương.

Thêm ngắt phần

 1. Chọn nơi bạn muốn bắt đầu phần mới.

 2. Đi tới Ngắt trang > trí.

  Các loại dấu ngắt phần được tô sáng trên tab Bố trí.

 3. Chọn loại ngắt phần bạn muốn:

  • Trang Tiếp theo    Ngắt phần bắt đầu một phần mới ở trang sau.

   Lệnh ngắt phần Trang Tiếp theo để bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo trong tài liệu Word

  • Liên tục    Ngắt phần bắt đầu một phần mới ở trên cùng một trang. Loại ngắt phần này thường được dùng để thay đổi số cột mà không bắt đầu một trang mới.

   Lệnh ngắt phần Liên tục để bắt đầu phần mới trên cùng một trang trong tài liệu Word

  • Trang Đồng đều    Ngắt phần bắt đầu một phần mới ở trang có số trang bằng số trang.

   Lệnh ngắt phần Trang Chẵn để bắt đầu phần mới ở trang có số trang chẵn tiếp theo trong tài liệu Word

  • Trang Lẻ    Ngắt phần bắt đầu một phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo.

   Lệnh ngắt phần Trang Lẻ để bắt đầu phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo trong tài liệu Word

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Chèn ngắt mục

 1. Chọn nơi bạn muốn bắt đầu phần mới.

 2. Đi đến Ngắt Bố >Trang.

  nhóm thiết lập trang

 3. Ngắt phần mà bạn muốn thêm:

  • Ngắt phần Trang Tiếp bắt đầu một phần mới ở trang tiếp theo

   Ví dụ về ngắt phần Trang Tiếp theo

  • Dấu ngắt phần Liên tục bắt đầu một phần mới ở trên cùng một trang.

   Mẹo: Bạn có thể sử dụng ngắt phần Liên tục để tạo trang với số lượng cột khác nhau.

   Ví dụ về ngắt phần Liên tục

  • Ngắt phần Trang Chẵn hoặc Trang Lẻ bắt đầu một phần mới ở trang có số trang chẵn hoặc số lẻ tiếp theo.

   ngắt phần trang lẻ

Chèn ngắt mục

 1. Chọn nơi bạn muốn bắt đầu phần mới.

 2. Đi tới Bố > Ngắttrang , rồi chọn kiểu ngắt phần bạn muốn.

  Trên tab Bố trí, menu Ngắt Phần được tô sáng

  • Trang Tiếp theo    Bắt đầu phần mới ở trang sau.

   Lệnh ngắt phần Trang Tiếp theo để bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo trong tài liệu Word

  • Liên tục    Bắt đầu phần mới trên cùng một trang. Ngắt phần này đặc biệt hữu ích đối với các tài liệu có cột. Bạn có thể sử dụng tính năng này để thay đổi số cột mà không cần bắt đầu một trang mới.

   Lệnh ngắt phần Liên tục để bắt đầu phần mới trên cùng một trang trong tài liệu Word

  • Trang Đồng đều    Bắt đầu phần mới ở trang có số trang bằng số trang. Ví dụ, nếu bạn chèn Ngắt Trang Đồng đều ở cuối trang 3, phần tiếp theo sẽ bắt đầu ở trang 4.

   Lệnh ngắt phần Trang Chẵn để bắt đầu phần mới ở trang có số trang chẵn tiếp theo trong tài liệu Word

  • Trang Lẻ    Bắt đầu phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn chèn Ngắt Phần Trang Lẻ ở cuối trang 3, phần tiếp theo sẽ bắt đầu ở trang 5.

   Lệnh ngắt phần Trang Lẻ để bắt đầu phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo trong tài liệu Word

Bạn có thể thêm ngắt trang, Word dành cho web không thể thêm ngắt phần.

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh Mở trong Word để mở tài liệu và thêm dấu ngắt phần ở đó. Khi bạn hoàn tất và lưu tài liệu, tài liệu sẽ tiếp tục được lưu trữ ở nơi bạn đã mở trong Word dành cho web.

Xem thêm

Sử dụng dấu ngắt phần để thay đổi bố trí hoặc định dạng trong một phần tài liệu của bạn

Chèn ngắt trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×