Giả sử bạn muốn thêm thông tin vào một báo cáo bảng tính giúp xác nhận vị trí của sổ làm việc và trang tính để bạn có thể nhanh chóng theo dõi và xác định vị trí của sổ làm việc và trang tính đó. Có một vài cách để bạn có thể thực hiện tác vụ này.

Chèn tên tệp hiện tại, đường dẫn đầy đủ và tên của trang tính hiện hoạt

Nhập hoặc dán công thức sau đây vào ô bạn muốn hiển thị tên tệp hiện tại với đường dẫn đầy đủ và tên của trang tính hiện tại:

=CELL("tên tệp")

Chèn tên tệp hiện tại và tên của trang tính hiện hoạt

Nhập hoặc dán công thức sau đây dưới dạng tên công thức mảng hiển thị tên tệp hiện hoạt và tên trang tính hiện hoạt:

=RIGHT(CELL("tên_tệp"),LEN(CELL("tên_tệp"))- MAX(IF(NOT(ISERR(SEARCH("\",CELL("tên_tệp"), ROW(1:255)))),SEARCH("\",CELL("tên_tệp"),ROW(1:255))))

Lưu ý: 

  • Để nhập công thức dưới dạng công thức mảng, hãy nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

  • Công thức sẽ trả về tên của trang tính miễn là trang tính đã được lưu ít nhất một lần. Nếu bạn sử dụng công thức này trên trang tính chưa lưu, ô công thức sẽ vẫn trống cho đến khi bạn lưu trang tính.

Chỉ chèn tên tệp hiện tại

Nhập hoặc dán công thức sau đây để chèn tên của tệp hiện tại vào một ô:

=MID(CELL("tên tệp"),SEARCH("[",CELL("tên tệp"))+1, SEARCH("]",CELL("tên tệp"))-SEARCH("[",CELL("tên tệp"))-1)

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng công thức này trong trang tính chưa lưu, bạn sẽ gặp lỗi khi #VALUE! trong ô. Khi bạn lưu trang tính, lỗi sẽ được thay thế bằng tên tệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×