Bạn có thể chèn bảng vào email Outlook trên web thư hoặc lịch của bạn để giúp bạn sắp xếp dữ liệu của mình.

  1. Tạo thông điệp mới hoặc trả lời một thông điệp đã có.

  2. Ở dưới cùng của ngăn soạn thảo, hãy chọn Biểu tượng Xem thêm tùy chọn định dạng Outlook.com > Chèn bảng.

    Ảnh chụp màn hình nút Chèn bảng

  3. Kéo con trỏ để chọn số hàng và cột bạn muốn trong bảng.

Để chèn hoặc xóa hàng hay cột, phối hoặc phân tách ô, thêm kiểu hoặc xóa bảng:

  1. Bấm chuột phải vào một ô trong bảng.

    Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh của bảng

  2. Chọn một tùy chọn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×