Chỉnh sửa hoặc thực hiện thay đổi đối với tệp PDF

Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là một định dạng phổ biến để chia sẻ các phiên bản cuối cùng của tệp.

  • Để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong một tệp PDF đã được tạo trong một chương trình Office như Excel hoặc Publisher, hãy bắt đầu với tệp Office gốc. Mở tệp đó trong chương trình Office của bạn, thực hiện thay đổi và sau đó lưu lại tệp dưới định dạng PDF.

  • Để chuyển đổi một TỆP PDF và chỉnh sửa trong Word 2013 hoặc phiên bản mới hơn, hãy xem sửa nội dung PDF trong Word.

  • Hoặc sử dụng bộ công cụ chuyển đổi PDF bên thứ ba để nhập tệp PDF theo định dạng tệp Office, thực hiện các thay đổi và sau đó lưu lại tệp dưới định dạng PDF. Bạn có thể mua một bộ chuyển đổi PDF thông qua Cửa hàng Office.

    Bạn cũng có thể sử dụng Adobe Acrobat. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Adobe Acrobat.

    Lưu ý: Các sản phẩm của bên thứ ba được nói tới trong bài viết này được sản xuất bởi những nhà cung cấp độc lập với Microsoft; Microsoft không đưa ra sự đảm bảo, dù là ngụ ý hay theo một hình thức khác, liên quan đến hiệu suất hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×