Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để thực hiện thay đổi cho tài liệu, ở góc trên bên phải, chọn Chỉnh sửa tài >sửa.

Nếu ai đó đã tạo tài liệu, họ có thể không cho phép chỉnh sửa. Bạn có thể đi đến> Lưu dưới dạng, lưu tệp bằng một tên khác và chỉnh sửa tài liệu mới. Hoặc bạn có thể yêu cầu chủ sở hữu tài liệu bật chỉnh sửa.

Bạn có thể thực hiện các tác vụ đơn giản này trong dạng xem Đọc:

  • Xem và thêm chú thích

  • Chia sẻ tài liệu để bạn có thể làm việc cùng với người khác cùng một lúc

  • Tải xuống bản sao

  • In

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×