Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để thực hiện thay đổi cho tài liệu, ở góc trên bên phải, chọn Chỉnh sửa tài >sửa.

Nếu ai đó đã tạo tài liệu, họ có thể không cho phép chỉnh sửa. Bạn có thể đi đến> Lưu dưới dạng, lưu tệp bằng một tên khác và chỉnh sửa tài liệu mới. Hoặc bạn có thể yêu cầu chủ sở hữu tài liệu bật chỉnh sửa.

Bạn có thể thực hiện các tác vụ đơn giản này trong dạng xem Đọc:

  • Xem và thêm chú thích

  • Chia sẻ tài liệu để bạn có thể làm việc cùng với người khác cùng một lúc

  • Tải xuống bản sao

  • In

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×