Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chỉnh sửa tiêu đề chương rất đơn giản. Cách thực hiện:

  1. Mở video

  2. Chọn Mục lục từ menu ở góc trên bên phải

  3. Chọn chương bạn muốn chỉnh sửa. Sau khi chọn, biểu tượng Chỉnh sửa (bút chì) sẽ xuất hiện ở bên phải hình thu nhỏ của chương. Chọn biểu tượng Chỉnh sửa.

  4. Nhập tiêu đề mới vào trường Tiêu đề

  5. Chọn dấu kiểm ở bên phải trường Mã thời gian để lưu thay đổi của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×