1. Gõ nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trên bảng để chọn bảng.

  2. Gõ nhẹ lần nữa để chọn ô đầu tiên trong hàng hoặc cột và kéo núm điều khiển chọn để chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

    Chọn hàng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×