Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thêm nhiều hình dạng và phản ứng khác nhau để cải thiện bảng trắng của mình.

Chèn hình dạng

Để thêm hình dạng:

 • Chọn nút Tạo trong thanh công cụ bên trái, rồi chọn Hình dạng.

 • Chọn từ một trong tám hình phổ biến hoặc bốn đường.

 • Nhấn hoặc bấm vào vị trí bạn muốn thêm hình dạng vào bức vẽ.

Bạn có thể thêm hình vào bảng trắng từ Ngăn Tạo.

Chèn phản ứng

Để thêm phản ứng:

 • Chọn nút Tạo trong thanh công cụ bên trái, rồi chọn Hình dạng.

 • Chọn từ một trong tám phản ứng, chẳng hạn như ngón cái hướng lên, trái tim, hộp kiểm hoặc mặt cười.

 • Nhấn hoặc bấm vào nơi bạn muốn thêm phản ứng trên bức vẽ.

Bạn có thể thêm phản ứng từ Panel Tạo.

Chọn, di chuyển và đổi kích cỡ hình và phản ứng

 • Để di chuyển đối tượng, khi chế độ vẽ bằng ngón tay bị tắt, bạn có thể chọn bằng ngón tay để dễ dàng di chuyển các đối tượng xung quanh bức vẽ.

 • Để chọn nội dung, bạn có thể sử dụng ngón tay hoặc bút — hoặc sử dụng công cụ Chọn Bằng dây trong thanh công cụ viết tay để chọn một số đối tượng cùng một lúc.

 • Khi đã kích hoạt Chọn bằng dây, hãy sử dụng bút của bạn để khoanh tròn nội dung bạn muốn chọn. Khi chế độ vẽ bằng ngón tay được bật cho các thiết bị thụ động/không dựa trên bút, bạn cũng có thể bật Chọn Bằng dây để sử dụng ngón tay để chọn khoanh tròn nội dung.

 • Nếu bút hiện hoạt của bạn có nút ở nòng, hãy giữ nút này để tạm thời chuyển sang chế độ Chọn bằng dây và khoanh tròn nội dung để chọn.

 • Khi nội dung đã được chọn, hãy di chuyển nội dung đó bằng cách sử dụng ngón tay hoặc bút của bạn. Để đổi kích cỡ nội dung, hãy sử dụng hai ngón tay để kéo giãn hoặc thu nhỏ nội dung.

Sử dụng đối tượng đính vào

Đính đối tượng giúp bạn căn chỉnh nội dung của mình bằng cách cung cấp dấu hiệu trực quan. Một đường sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển một đối tượng (chẳng hạn như ghi chú dính hoặc hình ảnh) gần với một đối tượng khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×