Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hộp thoại Thiết đặt Kết nối Nâng cao để chọn cấu hình kết nối tự động hoặc thủ công đến dịch vụ liên lạc, nếu và theo hướng dẫn của nhóm hỗ trợ của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Sử dụng cấu hình tự động

Mở Microsoft Lync Online thông tin liên lạc, bấm nút Tùy chọn, bấm Cá nhân, bấm nút Nâng cao, rồi bấm Cấu hình tự động để cho Microsoft liên lạc Lync tự động cấu hình thiết đặt kết nối của bạn.

Đầu Trang

Sử dụng cấu hình thủ công

Mở Lync Online, bấm nút Tùy chọn, bấm Cá nhân, bấm nút Nâng cao, bấm Cấu hình thủ công, rồi dùng thông tin do nhóm hỗ trợ của bạn cung cấp để cấu hình các thông tin sau đây:

  • Tên máy chủ nội bộ hoặc địa chỉ IP Nhập tên miền đầy đủ tiêu chuẩn (FQDN) hoặc địa chỉ IP của Lync Server của bạn.

  • Tên máy chủ bên ngoài hoặc địa chỉ IP Nhập FQDN hoặc địa chỉ IP của Máy chủ Lync, Máy chủ Edge của bạn.

  • Kết nối bằng cách sử dụng Bấm vào giao thức kết nối thích hợp cho mạng của bạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×