Để chọn tất cả các ô trong một trang tính, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

  • Bấm nút Chọn Tất cả.

    Nút Chọn Tất cả

  • Nhấn CTRL+A.

    Ghi chú    Nếu trang tính có chứa dữ liệu và ô hiện hoạt ở trên hay bên phải dữ liệu đó, nhấn CTRL+A sẽ chọn vùng hiện thời. Nhấn CTRL+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Mẹo    Nếu bạn muốn chọn tất cả các ô trong trung tâm phạm vi hoạt, hãy nhấn CTRL+SHIFT+*.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×