Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi sử dụng tài khoản email IMAP, bạn có thể tải xuống danh sách thư mục IMAP để hiển thị tất cả các thư mục chứa trong tài khoản của bạn trên máy chủ thư. Sau đó, bạn có thể chọn thư mục mà bạn muốn đăng ký hoặc xem trên máy tính của mình.

  1. Trong Thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục trên cùng cho tài khoản IMAP của bạn.

  2. Bấm Thư mục IMAP.

  3. Bấm Truy vấn.

  4. Bấm vào một thư mục, rồi bấm Đăng ký hoặc Bỏ đăng ký.

    Lưu ý: Để chọn nhiều thư mục, hãy nhấn và giữ CTRL khi bạn bấm vào tên thư mục.

Nếu bạn đã tạo một thư mục mới trên máy chủ thư trong một ứng dụng khác hoặc sử dụng trình duyệt web và thư mục mới không xuất hiện trong hộp thoại Thư mục IMAP , bạn có thể cập nhật danh sách thư mục bằng cách làm như sau:

  1. Trong Thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục trên cùng cho tài khoản IMAP của bạn.

  2. Bấm Cập nhật Danh sách Thư mục.

Lặp lại các bước trong mục đầu tiên và tất cả các thư mục tài khoản IMAP của bạn sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn có thểbấm Đăng ký hoặc Hủy đăng ký.

Lưu ý: Nếu thư mục IMAP mức cao nhất của bạn có tên bắt đầu bằng một số (0-9), thì bạn sẽ không thể thực hiện các bước này do sự cố hiện tại với Outlook. Sự cố này đang được điều tra và bài viết này sẽ được cập nhật khi sự cố đã được giải quyết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×