Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi dùng tài khoản email IMAP, bạn có thể tải xuống danh sách thư mục IMAP để hiển thị tất cả các thư mục chứa trong tài khoản của bạn trên máy chủ thư. Sau đó, bạn có thể chọn thư mục mà bạn muốn đăng ký hoặc xem trên máy tính của mình.

 1. Trong Thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục trên cùng cho tài khoản IMAP của bạn.

 2. Bấm Thư mục IMAP.

 3. Bấm Truy vấn.

 4. Bấm vào một thư mục, rồi bấm Đăng ký hoặc Bỏ đăng ký.

  Lưu ý: Để chọn nhiều thư mục, hãy nhấn và giữ CTRL khi bấm vào tên thư mục.

Nếu bạn đã tạo một thư mục mới trên máy chủ thư trong ứng dụng khác hoặc dùng trình duyệt web và thư mục mới không xuất hiện trong hộp thoại Thư mục IMAP, bạn có thể cập nhật danh sách thư mục bằng cách làm như sau:

 1. Trong Thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục trên cùng cho tài khoản IMAP của bạn.

 2. Bấm Cập nhật Danh sách Thư mục.

Lặp lại các bước trong mục đầu tiên và tất cả các thư mục tài khoản IMAP của bạn sẽ xuất hiện. Sau đó bạn có thể bấm Đăng ký hoặc Hủy đăng ký.

Lưu ý: Nếu thư mục IMAP mức cao nhất của bạn có tên bắt đầu bằng một số (0-9), thì bạn sẽ không thể thực hiện các bước này do outlook gặp vấn đề hiện tại. Sự cố này đang được điều tra và bài viết này sẽ được cập nhật khi vấn đề đã được giải quyết.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản email IMAP, bạn có thể tải xuống danh sách thư mục IMAP hiển thị tất cả các thư mục chứa trong tài khoản của bạn trên máy chủ thư. Sau đó, bạn có thể chọn thư mục mà bạn muốn đăng ký hoặc xem trên máy tính của mình.

Hiển thị tất cả các thư mục IMAP mà bạn có thể đăng ký

 1. Trong Thư, trong Ngăn Dẫn hướng , bấmvào một thư mục bên dưới tài khoản IMAP của bạn.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Thư mục IMAP.

 3. Bấm Truy vấn.

Hiển thị tất cả thư mục IMAP sẵn dùng trong Microsoft Outlook hướng dẫn hướng

 1. Trong Thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào một thư mục bên dưới tài khoản IMAP của bạn.

 2. Trên menu Công cụ, trỏ đến Gửi/Nhận, rồi bấm vào Cập nhật Danh sách Thư mục.

Lưu ý: Trong hộp thoại Thư mục IMAP( menu Công cụ, lệnh Thư mục IMAP), nếu hộp kiểm Khi hiển thị cấu trúc phân cấp trong Outlook, chỉ hiển thị thư mục đã đăng ký mới được chọn khi bạn tải xuống thư mục, chỉ những thư mục mà bạn đăng ký sẽ được hiển thị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×