Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn không phải là người quản trị? Xem mục <liên kết vào chủ đề người dùng>

Có một số điều bạn cần quyết định và những thông tin bạn cần tham khảo trước khi chuyển doanh nghiệp của mình sang Microsoft 365.

Thông tin để tham khảo trước khi chạy trình hướng dẫn thiết lập Office 365

Khi bạn đã sẵn sàng chạy trình hướng dẫn thiết lập Microsoft 365 và chuyển miền của mình sang Microsoft 365 thì đây sẽ là thông tin bạn cần tham khảo:

 1. Danh sách những người bạn muốn thêm vào Microsoft 365. Ngay cả khi bạn đã thêm họ vào Microsoft 365, nếu bạn đang cập nhật thông tin miền của mình thì bạn sẽ cần nhập tên của họ tại đây.

 2. Cách bạn sẽ thông báo ID người dùng và mật khẩu Microsoft 365 cho nhân viên để họ có thể đăng nhập. Bạn sẽ gọi cho họ để thông báo thông tin này? Hay gửi thông tin tới địa chỉ email cá nhân của họ? Họ sẽ không có quyền truy nhập vào email Microsoft 365 của mình nên bạn cũng không thể sử dụng cách đó.

 3. Nếu bạn có một tên miền cho doanh nghiệp của mình (chẳng hạn như contoso.com) và bạn dự định sử dụng email Microsoft 365, bạn sẽ cần phải biết nơi đăng ký miền của mình và thông tin đăng nhập. Xem danh sách thông tin này để thu thập thiết lập tên miền.

Đây là những bước bạn sẽ cần thực hiện khi chạy trình hướng dẫn thiết lập:

 1. Thêm miền của bạn, như contoso.com.

  Khi bạn đăng ký Microsoft 365, bạn nhận một ID người dùng trong đó có tên miền "onmicrosoft.com". Trong bước này, bạn có thể thêm tên miền riêng của mình để ID người dùng và email của bạn được cá nhân hóa cho doanh nghiệp, chẳng hạn như rob@contoso.com . Thiết lập tên miền có thể gây nhầm lẫn, nhưng chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện. Tên miền là gì?

  Thêm tên miền của bạn
 2. Xác minh miền của bạn. Ở bước này, trình hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn một mã - được gọi là một giá trị TXT - mà bạn sẽ sử dụng để nhập tại nhà đăng ký tên miền của mình. Nếu nhà đăng ký của bạn là GoDaddy, trình hướng dẫn sẽ nhắc bạn đăng nhập tại GoDaddy để Microsoft 365 có thể nhập mã cho bạn!

  văn bản thay thế

 3. Thêm người dùng của bạn. Bạn cũng có thể thêm người dùng sau; xem mục Thêm từng người dùng hoặc nhiều người dùng.

  Lưu ý: Nếu bạn cần gán quyền quản trị cho những người dùng mà bạn thêm trong trình hướng dẫn, bạn có thể thực hiện điều đó sau trên trang Người dùng.

  văn bản thay thế

 4. Di chuyển email và danh bạ từ một dịch vụ email khác có sử dụng IMAP (chẳng hạn như Gmail). Để xem thêm các tùy chọn di chuyển hoặc nếu bạn chỉ muốn di chuyển email của mình sau, hãy xem mục Di chuyển email và danh bạ sang Office 365.

  văn bản thay thế

 5. Thiết lập các dịch vụ trực tuyến, như email và Skype for Business.

  văn bản thay thế

 6. Thay đổi máy chủ tên của bạn. (Bạn không cần phải thực hiện bước này nếu nhà đăng ký tên miền của bạn là GoDaddy.) QUANTRỌNG: Sau khi bạn thực hiện bước này, email người dùng của bạn sẽ được chuyển phát đến hộp thư Microsoft 365 của họ. Có thể mất tới 72 giờ để nhà cung cấp miền của bạn bắt đầu định tuyến lại email.

  văn bản thay thế

 7. Chúc mừng bạn! Bạn đã hoàn thành!

  văn bản thay thế

 8. Giờ thì bạn có thể đi đến Trung tâm quản trị Office 365, nơi bạn có thể thay đổi miền cho tài khoản quản trị Microsoft 365 của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý thông tin thanh toán, thêm hoặc loại bỏ người dùng, đặt lại mật khẩu và thực hiện các chức năng doanh nghiệp khác.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể cập nhật tài khoản của mình sang miền mới trên trang Người dùng.

  văn bản thay thế

Nếu bạn gặp sự cố ở bất kỳ bước nào, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×