Ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức sử dụng các tài liệu số thay cho tài liệu giấy để thực hiện các giao dịch hàng này. Bằng cách giảm sự lệ thuộc vào tài liệu giấy, chúng ta đang bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên cho trái đất. Chữ ký điện tử hỗ trợ cho sự thay đổi này bằng cách cung cấp sự đảm bảo về tính hiệu lực và tính xác thực của các tài liệu số.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử trong các tệp Office.

Bạn muốn làm gì?

Chữ ký điện tử là gì?

Chữ ký điện tử là một con dấu điện tử được mã hóa dùng để xác thực về các thông tin số, chẳng hạn như email, macro hoặc các tài liệu số. Chữ ký sẽ xác nhận rằng thông tin đó là của người đã ký và chưa bị thay đổi.

Dưới đây là ví dụ về một dòng chữ ký.

văn bản thay thế

Đầu Trang

Chứng chỉ ký và cơ quan cấp chứng chỉ

Chứng chỉ ký     Để tạo một chữ ký điện tử, bạn cần có một chứng chỉ ký để chứng minh định danh. Khi bạn gửi một macro hoặc tài liệu được ký điện tử, bạn đồng thời cũng gửi chứng chỉ và khóa công khai của bạn. Các chứng chỉ được cấp bởi nhà cung cấp chứng thực số và giống như bằng lái xe, chúng có thể bị thu hồi. Một chứng chỉ thường có hiệu lực trong một năm, sau thời gian này, người ký phải gia hạn hoặc xin cấp một chứng chỉ ký mới để thiết lập định danh.

Lưu ý: Bạn có thể tìm hiểu thêm về các khóa công khai và riêng tư trong bài viết này.

Cơ quan cấp chứng chỉ (CA)     Cơ quan cấp chứng chỉ là một thực thể tương tự như công chứng viên. Cơ quan này cấp các chứng chỉ số, ký các chứng chỉ để xác nhận tính hợp lệ của chúng và theo dõi những chứng chỉ nào đã bị thu hồi hoặc hết hạn.

Đầu Trang

Đảm bảo bằng chữ ký điện tử

Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây cho biết những đảm bảo mà chữ ký điện tử mang lại.

  • Tính xác thực     Người ký được xác nhận là chủ chữ ký.

  • Tính toàn vẹn     Nội dung chưa bị thay đổi hoặc xáo trộn kể từ khi nó được ký điện tử.

  • Không bị thoái thác     Chứng minh với tất cả các bên về nguồn gốc của nội dung đã ký. Từ "thoái thác" dùng để chỉ hành động của một người ký từ chối bất kỳ mối liên kết nào với nội dung đã ký.

  • Giá trị công chứng     Trong một số trường hợp, chữ ký trong các tệp Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc Microsoft PowerPoint, được đóng dấu thời gian bởi máy chủ dấu thời gian bảo mật, có giá trị công chứng hợp lệ.

Để thực hiện những đảm bảo này, người tạo nội dung phải ký điện tử đối với nội dung bằng cách sử dụng một chữ ký đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Chữ ký điện tử đó hợp lệ.

  • Chứng chỉ liên kết với chữ ký điện tử đó vẫn còn hiệu lực (chưa hết hạn).

  • Cá nhân hoặc tổ chức ký, còn được gọi là người phát hành, đáng tin cậy.

    Quan trọng: Tài liệu đã ký, có dấu thời gian hợp lệ được coi là có chữ ký hợp lệ không kể thời hạn của chứng chỉ ký.

  • Chứng chỉ liên kết với chữ ký điện tử đó được cấp cho người phát hành bởi một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) có uy tín.

Hộp thoại chứng chỉ

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×