Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm CHAR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ký tự mà số đã xác định. Hãy dùng CHAR để biên dịch số trang mã bạn có thể nhận được từ các tệp trên các kiểu máy tính khác thành ký tự.

Môi trường hoạt động

Bộ ký tự

Macintosh

Bộ ký tự Macintosh

Windows

ANSI

Bộ ký tự ANSI là bộ ký tự tiêu chuẩn được sử dụng trong hệ điều hành Windows thông qua Windows 95 và Windows NT, sau đó Unicode được áp dụng. ANSI bao gồm 218 ký tự, trong đó nhiều ký tự có cùng mã số như trong định dạng ASCII/Unicode. https://www.techopedia.com/definition/932/ansi-character-set

Cú pháp

CHAR(number)

Cú pháp hàm CHAR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số từ 1 đến 255 xác định bạn muốn ký tự nào. Ký tự này nằm trong bộ ký tự mà máy tính của bạn dùng.

    Lưu ý:  Excel dành cho web chỉ hỗ trợ CHAR(9), CHAR(10), CHAR(13) và CHAR(32) trở lên.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHAR(65)

Hiển thị ký tự được đại diện bởi 65 trong bộ ký tự của máy tính.

A

=CHAR(33)

Hiển thị ký tự được đại diện bởi 33 trong bộ ký tự của máy tính.

!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×