Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ghi chú của bạn có thể chuyển tới bất cứ đâu bạn đang OneNote. Thêm ghi chú trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn và chia sẻ sổ ghi chép với đồng nghiệp của bạn để tất cả mọi người biết mình cần làm gì.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Tải OneNote xuống điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

  2. Đăng nhập bằng tài khoản cơ quan Microsoft 365 bạn.

  3. Tạo sổ tay và bấm hoặc nhấn vào vị trí bất kỳ trên trang và bắt đầu nhập.

    Tất cả công việc của bạn được lưu tự động.

  4. Để chia sẻ sổ tay, hãy bắt đầu trên máy tính hoặc OneNote cho web. Mở sổ ghi chép mà bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ.

    Bạn không thể chia sẻ sổ ghi chép từ các ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhưng bạn có thể mở sổ ghi chép được chia sẻ từ các ứng dụng đó.

Bạn cần trợ giúp một chút?

Tìm hiểu cách:

Tài nguyên liên quan

Mua Microsoft 365

Tải Microsoft 365

Nhận trợ giúp thiết lập

Đào tạo và trợ giúp trực tiếp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×