Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chia sẻ tài liệu và tệp là việc cộng tác với hiệu quả lớn hơn.

Khái niệm chia sẻ

Chia sẻ tài liệu đúng cách giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

Để dễ dàng chia sẻ tài liệu, hãy lưu trữ tài liệu ở một vị trí, rồi chia sẻ tài liệu đó với người khác. Điều này đảm bảo rằng bạn đang làm việc với phiên bản mới nhất. Ứng dụng này cũng loại bỏ nhu cầu tìm kiếm qua email và các thư mục trên ổ đĩa mạng để tìm phiên bản mới nhất.

Chia sẻ cũng cho phép cộng tác tài liệu thông qua đồng tác giả. Sau khi tài liệu Office (Word, PowerPoint, Excel và OneNote) được lưu trữ trong đám mây, bạn và những người khác có thể chỉnh sửa đồng thời tài liệu đó khi làm việc với tài liệu. Đồng tác giả một tài liệu giúp nhanh chóng hoàn tất tài liệu và đáp ứng hạn chót.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×