Chia sẻ tệp và tài nguyên nhóm

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Với Microsoft 365, bạn có thể chia sẻ và cấp quyền cho các tệp với thành viên của nhóm yammer mà không cần phải rời khỏi ứng dụng sản phẩm.

Chia sẻ tệp

Trong một ứng dụng Office như Word, Excel hoặc PowerPoint:

  1. Từ một tệp mà bạn muốn chia sẻ, hãy chọn chia sẻ.

  2. Chọn thiết đặt quyền bạn muốn.

  3. Nhập tên của nhóm yammer mà bạn muốn chia sẻ với — tên sẽ tự động được định cư từ thư mục của tổ chức của bạn.

  4. Nhập thông điệp để trao ngữ cảnh hoặc thông tin cho tệp của bạn.

  5. Chọn Gửi.

Sử dụng tài nguyên nhóm

Kickstart dự án với các tài nguyên được chia sẻ trong nhóm yammer.

Bên dưới tài nguyên Office 365, bạn sẽ thấy các dịch vụ và ứng dụng khác nhau để giúp bạn và cộng đồng của bạn bắt đầu:

  • Quản lý nội dung và kiến thức trong Thư viện tài liệu SharePoint trong nhóm

  • Xây dựng một site SharePoint cho nhóm của bạn

  • Quản lý ghi chú trong OneNote được chia sẻ

  • Sắp xếp nhiệm vụ cho nhóm trong Planner

Bạn muốn xem thêm?

Hướng dẫn dành cho người dùng cuối của Yammer

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×