Trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương.

Phân bố χ2 gắn với kiểm thử χ2. Hãy dùng kiểm thử χ2 để so sánh các giá trị quan sát được và dự kiến. Ví dụ, thí nghiệm di truyền có thể đưa ra giả thuyết rằng thế hệ tiếp theo của cây trồng sẽ có một bộ màu nhất định. Bằng cách so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến, bạn có thể xác định giả thuyết ban đầu của mình có hợp lệ hay không.

Cú pháp

CHISQ.DIST.RT(x,deg_freedom)

Cú pháp hàm CHISQ.DIST.RT có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giái trị bạn muốn đánh giá phân phối.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, hàm CHISQ.DIST.RT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm CHISQ.DIST.RT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10, CHISQ.DIST.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

18,307

Giá trị bạn muốn đánh giá phân bố

10

Bậc tự do

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHISQ.DIST.RT(A2,A3)

Xác suất một đầu của phân bố khi bình phương, cho các đối số xác định trong A2 và A3.

0,0500006

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×