Khi bạn mở biểu Bản đồ 3D cho tập dữ liệu mới, biểu đồ này sẽ phát hiện vị trí địa lý trong dữ liệu của bạn và vẽ biểu đồ cột liên cụm theo mặc định.

Ví dụ về biểu đồ cột liên cụm Ví dụ về biểu đồ cột xếp chồng

Chuyển đổi giữa các cột liên cụm và xếp chồng

 1. Bấm Nhà >Ngăn Tầng.

  Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

 2. Trong tab Ngăn Tầng, đối với tầng mà bạn muốn thay đổi, hãy bấm Cột Xếp chồng hoặc Cột Liên cụm.

  Chọn Xếp chồng hoặc Liên cụm

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể kéo trường bổ sung vào hộp Chiều cao hoặc Thể loại hoặc chọn các trường và tùy chọn 3D Bản đồ đặt trường của bạn vào hộp thích hợp.

  • Nếu bạn kéo một trường vào hộp Thể loại và để trống hộp Chiều cao, Bản đồ 3D sẽ tự động thêm cùng trường đó vào Chiều cao và vẽ một biểu đồ thể hiện số lượng của mỗi thể loại.

Tìm hiểu thêm về cột xếp chồng và cột liên cụm

Dùng cột liên cụm khi bạn có nhiều chuỗi dữ liệu và bạn muốn nhấn mạnh phần tổng số. Ví dụ: nếu bạn muốn vẽ toàn bộ các loại vé khác nhau cho buổi trình diễn (Ngày, Banđêm ,Toàn Giá ,Giảm giá ,Thành viên , Không phải thànhviên ) theo mã ZIP.

Dùng cột liên cụm để so sánh dữ liệu ở khắp các thể loại và chuỗi dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn có các mục nhập như Hoàntoàn Đồng ý ,Đồng ý ,Trung tính ,Không đồng ý và Hoàn toàn Không đồngý , theo phân đoạn khách hàng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×