Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn có cả tài khoản Microsoft và tài khoản Microsoft 365 cơ quan hoặc trường học, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chúng mà không cần rời khỏi bất kỳ ứng dụng Microsoft 365 nào.

  1. Từ một ứng dụng web Microsoft 365, chẳng hạn như Word dành cho web, Excel cho web hoặc PowerPoint hoặc web, hãy chọn tên, tên viết tắt hoặc ảnh của bạn ở phía trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt.

Ảnh chụp màn hình: Đăng xuất và đăng nhập lại bằng tài khoản khác

  1. Chọn Đăng nhập bằng tài khoản khác và làm theo lời nhắc đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Microsoft khác hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Xem thêm

Sự khác biệt giữa tài khoản Microsoft và tài khoản cơ quan hoặc trường học là gì?

Tài khoản trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×