Bên trái cửa sổ Outlook là cửa sổ ngăn thư mục. Giống như các thư mục trong tủ hồ sơ, đó là cách bạn sắp xếp thư email, liên hệ, nhiệm vụ và các mục Outlook khác.

Khi bấm vào một thư mục, bạn sẽ thấy các mục trong đó. Ví dụ, bấm Hộp thư đến để xem thư mới của bạn. Thư trong thư mục hiển thị ở danh sách thư.

Nếu thư mục chứa thư mục con, hãy bấm Nút mở rộng thư mục Ngăn Thư mục. Làm như vậy sẽ bung rộng danh sách thư mục để bạn có thể thấy các thư mục bổ sung. Để thu gọn dạng xem thư mục để bạn không thấy thư mục con, hãy bấm Nút thu gọn thư mục Ngăn Thư mục.

Hiện và ẩn thư mục con

Nội dung của Ngăn Thư mục đổi dựa trên những gì bạn đang làm. Ví dụ: khi bạn đang làm việc với Lịch của mình, Bộ điều hướng ngày tháng lịch sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của Ngăn Thư mục. Khi bạn đang đọc thư, phần Yêu thích một tập hợp các thư mục thư mà bạn thường xuyên muốn dùng—nằm trong danh sách Ngăn Thư mục bên cạnh các thư mục thư của bạn.

Trong Outlook 2003, Outlook 2007, và Outlook 2010, tên Ngăn Thư mục được gọi là Ngăn Dẫn hướng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×