Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Khi bạn nhập một phương trình và một ký tự dấu tách — chẳng hạn như một khoảng trắng — trong một khu vực toán học, Word sẽ tự động chuyển đổi thành một phương trình chuyên nghiệp. Quy trình sau đây giải thích cách chuyển đổi một phương trình chuyên nghiệp được định dạng thành một phương trình được tất cả trên một dòng.

Để biết thêm thông tin về cách viết phương trình, hãy xem mục viết, chèn hoặc thay đổi phương trình.

Chuyển đổi định dạng phương trình

  1. Chọn phương trình.

  2. Trên tab thiết kế bên dưới công cụ phương trình, trong nhóm công cụ , bấm vào tuyến tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×