Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giả sử bạn muốn tìm xem có bao nhiêu giờ sẽ có trong 5,5 ngày hoặc số ngày sẽ có trong 3,45 năm hoặc số tháng sẽ trôi qua chính xác giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Có một vài cách để chuyển đổi đơn vị thời gian.

Để chuyển đổi từ đơn vị thời gian này sang đơn vị khác, hãy dùng hàm CONVERT.

Ví dụ: Chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian

Lưu ý: Đối với các chuyển đổi liên quan đến một năm, hãy cân nhắc rằng một năm là 365,25 ngày.

Để chuyển đổi từ giờ : phút : định dạng giây, hãy sử dụng hàm INT.  

Ví dụ: Chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian chuẩn sang một số thập phân

Để chuyển đổi từ số thập phân sang giờ : phút : định dạng giây, hãy dùng toán tử chia (/) cùng với hàm TEXT.

Ví dụ: Chuyển đổi giờ từ số thập phân sang thời gian chuẩn

Lưu ý: Bạn cũng có thể áp dụng định dạng thời gian mà không sử dụng hàm TEXT để chỉ định định dạng. Để xem số dưới dạng thời gian: hãy chọn ô và trên tab Trang đầu — trong nhóm Số —hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Định dạng Số. Sau đó bấm Thêm Định dạngSố, bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại, rồi bấm vào định dạng tùy chỉnh trong hộp Kiểu. Hãy nhớ rằng: nếu bạn dùng cả một định dạng được áp dụng với hàm TEXT và định dạng số, hàm TEXT có quyền ưu tiên.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×